УДК 342.76

DOI 10.37749/2308-9639-2024-3(255)-6

А. С. Чистякова, канд. юрид. наук, адвокат

«ТЕРИТОРІЯ  НЕСВОБОДИ»

У ці темні часи вже мало хто пам’ятає зміст ст. 3 Конституції України, відповідно до якої «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а забезпечення прав і свобод людини головним обов’язком держави». Під час військового стану, на жаль, в Україні впроваджуються/пропонуються такі хаотичні трансформаційні зміни законодавства, які, здебільшого, віддаляють державу від міжнародних стандартів в галузі прав людини та не узгоджуються або прямо суперечать Конституції України.

У зв’язку з чим актуальним вважаю з’ясувати чи правомірно поглиблювати фактично існуючі та запроваджувати нові обмеження прав та свобод громадян України під час військового стану?