УДК 347.788.1

DOI 10.37749/2308-9639-2024-3(255)-4

І. С. Яковець, д. ю. н., с. н. с., керівник Центру правового забезпечення науки та технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України,

ORCID: 0000-0002-1022-3115

ВИДАВНИЧИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Стаття присвячена дослідженню видавничого ліцензійного договору за законодавством України та Франції, його практичної реалізації та доктринальним підходам щодо специфіки регулювання та використання даного виду договорів видавництвами та іншими суб’єктами авторського права. Проведено порівняльний аналіз законодавства двох держав щодо регулювання видавничих ліцензійних договорів, який дозволив виявити як переваги так і відповідні недоліки українського законодавства у сфері авторського права.

Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком різноманітних жанрів літературних та музичних творів, проблематики їх видання, умов співробітництва між авторами та видавництвами, що у свою чергу породжує практичні питання їх договірного регулювання у відповідності до законодавства України. Прийняття нового Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 01.12.2022 р. вплинуло на необхідність дослідження і порівняння регулювання видавничого ліцензійного договору за законоадвством України та Франції.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, договори у сфері інтелектуальної власності, видавничий ліцензійний договір, майнові права автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 1 грудня 2022 р., № 2811-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 10.10.2023).
  2. Code de la propriété intellectuelle / Кодекс інтелектуальної власності URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000020908868/LEGISCTA000020907951/#LEGISCTA000020908583 (дата звернення: 10.10.2023).
  3. Збанкротілі видавництва та літературно-видавничі договори. URL: https://www.village-justice.com/articles/editeur-faillite-les-contrats-edition-litteraire,48564.html (дата звернення: 14.10.2023 р.).
  1. Гуторб Л. та Бенасар К. Видавницькі договори: які зобов’язання видавця? URL: https://info.haas-avocats.com/droit-digital/contrats-dedition-quelles-sont-les-obligations-a-la-charge-de-lediteur(дата звернення: 14.10.2023 р.).
  1. Девінь Ж. Класифікація та обов’язки видавничого договору, 2023. URL: https://www.dalloz-actualite.fr/flash/qualification-et-obligations-d-un-contrat-d-edition(дата звернення: 30. 10. 2023 р.).