УДК 342.7

DOI 10.37749/2308-9639-2024-3(255)-1

О. М. Гришко, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної юриспруденції Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

 Права людини є основою розвитку будь-якої держави, яка зобов’язана вживати належних заходів для забезпечення можливості їхньої ефективної реалізації кожним, хто перебуває під її юрисдикцією, у тому числі й осіб похилого віку.

Результати дослідження засвідчують, що особи похилого віку залишаються категорією осіб 20,5%, які найрідше користуються можливостями цифрового середовища. З цією метою органи публічної влади мають реалізувати релевантне правове регулювання забезпечення прав осіб похилого віку в умовах цифровізації і гарантувати механізми, необхідні для задоволення потреб та інтересів зазначеної категорії осіб в умовах цифровізації.

Ключові слова: права людини, забезпечення прав людини в умовах цифровізації, права осіб похилого віку, забезпечення прав осіб похилого віку, цифровізація, цифрова трансформація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аналітичний звіт «Думки і погляди населення України щодо державних електронних послуг: вересень 2022 року». URL: http://surl.li/nulcd.
 2. Аналітичний звіт «Думки і погляди населення України щодо державних електронних послуг у 2023 році». URL: http://surl.li/rckvm.
 3. Визначення віку, з якого особа може вважатися особою похилого віку: огляд міжнародного досвіду та національні практики. URL: https://bit.ly/3BeS3i0.
 4. 4. Гришко О. М. Людина й держава в умовах цифрової трансформації. Юридична Україна 2024. № 1. с. 6–13.
 5. Дослідження цифрової грамотності українців. URL: https://egap.in.ua/projects.
 6. Дослідження цифрових навичок українців. Третя хвиля. URL: http://surl.li/orijv.
 7. Індекс цифрової трансформації регіонів України (підсумки 2023 р.) URL: http://surl.li/pfdkh.
 8. Кожен другий українець, який отримував е-послуги, використовував Дію, – соцопитування. URL: http://surl.li/pwpnc.
 9. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.
 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 р. № 9-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text.
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року від 11 січня 2018 р. № 10-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2018-%D1%80#Text.
 12. Цифрова грамотність населення України. URL:Перше_в_історії_України_дослідження_3 (diia.gov.ua).
 13. Цілі сталого розвитку: Україна. URL: https://bit.ly/3k26yB1.
 14. 14. Digital 2024: Ukraine https://datareportal.com/reports/digital-2024-ukraine