ЗМІСТ

ПРАВА ЛЮДИНИ

Гришко О. М., Забезпечення прав осіб похилого віку в умовах цифровізації

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Нелін О. І., Державне регулювання якості послуг підприємств сфери туризму: проблеми теорії і практики

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Стефанчук М. О., Порівняльно-правовий аналіз шлюбного договору за законодавством України та європейських країн

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Яковець  І. С.,  Видавничий ліцензійний договір за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аналіз

НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Коломієць Ю. Ю.,  Ідеологічна війна триває: очікувані результати

ТОЧКА ЗОРУ

Чистякова А. С., «Територія  несвободи»

РЕЦЕНЗІЯ

Бобровник С. В., Стратегічне бачення політико-правового розвитку України в контексті євроінтеграції