PDF

УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-1

Л. В. Орел,

доктор юридичних наук,

завідувач кафедри публічного та приватного права

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ ЩОДО СУДОВОЇ РЕФОРМИ

У статті розглядаються досягнення та проблеми цивілістичної науки та практики щодо судової реформи. Судова гілка влади в Україні втратила довіру, що підтверджується статистичними даними Європейського Суду з прав людини. Ситуація мала покращитися через проведення судової реформи, оновлення судової системи планувалося у тому числі за рахунок науковців.

Автор досліджує результат такого оновлення щодо Касаційного цивільного суду в складі нового Верховного Суду. До нього, як показує дослідник, не ввійшло жодного доктора наук як незалежного науковця. Сподівання на ґрунтовну зміну системи в плані цивільного судочинства поклалася всього лише на 3 людей з науки та 2 адвокатів, решта 25 – судді зі старої системи. Це дає підстави вважати, що нові в судовій системі люди чисельністю 5 голосів, які перебувають у меншості, не можуть докорінно змінити цивільну судову практику.

Ключові слова: судова реформа, цивілістична наука, Верховний Суд, Касаційний цивільний суд.

 

Список використаної літератури

  1. URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=.
  2. Льошенко О. Україна займає перше місце серед країн Ради Європи за кількістю скарг, що перебувають на розгляді в ЄСПЛ // Закон і бізнес, 2017. Вип. 7. (18.02.2017 р.) URL: http://zib.com.ua/ua/127613-ukraina_zaymae_pershe_misce_sered_krain_radi_evropi_za_kilki.html.
  3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.
  4. URL: https://vkksu.gov.ua/ua/news/archive/; URL: https://vkksu.gov.ua/ua/news/520-kandidatiw-na-posadi-suddiw-wierchownogo-sudu-wikonali-praktitchnie-zawdannia/; URL: https://vkksu.gov.ua/ua/news/piersonifikowani-riezultati-praktitchnogo-zawdannia-/.
  5. URL: http://aphd.ua/naukovi-stupeni-suddiv-novoho-verkhovnoho-sudu-ukrany/.