УДК  342.922:343.346.5

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-8

Є. В. Дуліба,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри конституційного права і галузевих

дисциплін Навчально-наукового інституту права

Національного університету водного

господарства та природокористування,

ORCIDID: orcid.org/0000-0003-2651-4977

 

В. І. Теремецький,

провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Академія праці, соціальних відносин і туризму

orcid.org/0000-0002-2667-5167

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА СТАТТЕЮ 130 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

У статті висвітлено проблеми, які призводять до закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення під час судового розгляду на основі аналізу судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.

Виділено основні причини закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до яких віднесено: допущення помилок працівниками поліції, що уповноважені складати протокол про адміністративні правопорушення, та домінування суддівського розсуду (зловживання дискреційними повноваженнями) над законністю і допущення ними помилок під час розгляду справи.

До основних помилок працівників поліції, що призводять до ухвалення рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, віднесено: 1) відсутність задокументованого порушення водієм положень Правил дорожнього руху, які б відповідно до законодавства давали право працівникам поліції здійснити законну зупинку транспортного засобу під керуванням особи, яку хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП; 2) неправильна кваліфікації діяння; 3) відсутність всіх необхідних даних, які мають міститися у протоколі про адміністративне правопорушення, згідно зі статтею 256 КУпАП; 4) написання протоколів про адміністративне правопорушення та інших процесуальних документів нерозбірливими почерками, здійснення закреслень чи виправлень; 5) відсутність доказів вчинення адміністративного правопорушення; 6) невчасне направлення матеріалів про адміністративне правопорушення до суду для притягнення особи до відповідальності.

Зроблено висновок, що ефективність здійснення правосуддя потребує високої компетентності та професіоналізму тих, хто бере участь у цьому процесі. Сьогодні важливим є підвищення якості професійної підготовки та безперервного навчання працівників Національної поліції, що уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також підвищення рівня професіоналізму суддів. Тільки комплексний підхід допоможе оптимізувати процес розгляду справ про адміністративні правопорушення, забезпечити ефективність, об’єктивність та справедливість при розгляді таких справ та підвищить якість правосуддя.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, керування транспортним засобом, адміністративне правопорушення, безпека дорожнього руху, стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння, розгляд справи, закриття проваджень.

 

Список використаної літератури

 1. Коллер Ю. С., Собакарь А. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія. К. : «МП Леся», 2015. 204 с.
 2. Риндюк І. І. Адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння в Україні та іноземних державах: дис. … дис. на докт. філософії. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. 227 с.
 3. Веселов М.Ю., Нестеренко О.М., Маслянко С.В. Проблеми юридичної визначеності під час розгляду судами справ про адміністративні правопорушення. Правовий часопис Донбасу. 2022. № 2(79). С. 48–57. DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2022-79-2-48-57
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 5. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text
 6. Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення № 1-п за 2022 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022
 7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
 8. Постанова Чернівецького апеляційного суду від 13.10.2022 провадження № 33/822/596/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106723503
 9. Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 19.10.2022 у справі № 752/5539/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107421329
 10. Постанова Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2022 у справі № 204/11092/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107915007
 11. Постанова Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 20.01.2023 у справі № 331/433/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108517543
 12. Постанова Першотравневого районного суду м. Чернівці від 21.04.2022 у справі № 725/810/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104063650
 13. Постанова Бродівського районного суду Львівської області від 20.06.2022 у справі № 439/642/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104822532
 14. Постанова Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 03.06.2022 у справі № 178/523/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104598246
 15. Постанова Звенигородського районного суду Черкаської області від 21.10.2022 у справі 694/1505/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106867808
 16. Постанова Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01.06.2022 у справі № 176/1040/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104553821
 17. Постанова Народицького районного суду Житомирської області від 29.09.2022 у справі № 284/791/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106499447
 18. Постанова Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 27.09.2022 у справі № 398/2183/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106478342
 19. Постанова Звенигородського районного суду Черкаської області від 26.05.2023 у справі № 694/1203/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111127755
 20. Постанова Гайсинського районного суду Вінницької області від 14.06.2023 № 129/315/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111548693
 21. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я від 09.11.2015 № 1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text
 22. Постанова Кіцманського районного суду Чернівецької області від 13.06.2022 у справі № 718/861/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106042383
 23. Постанова Романівського районного суду Житомирської області від 12.09.2022 № 290/421/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106239874
 24. Дуліба Є., Книш С., Ховпун О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення і шляхи її вдосконалення. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 2. С. 77–83.
 25. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті»: постанова Верховного Суду України від 23.12.2005 № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text
 26. Постанова Талалаївського районного суду Чернігівської області від 23.06.2022 у справі № 692/389/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104893038
 27. Постанова Попільнянського районного суду Житомирської області від 13.06.2023 № 288/715/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111488780
 28. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: Закон України від 16.02.2021 № 1231-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n10
 29. Постанова Волочиського районного суду Хмельницької області від 10.01.2023 року у справі № 671/1463/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108337665
 30. Постанова Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13.12.2022 № 359/8271/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108181311