УДК 347.7

DOI 10.37749/2308-9636-2023-7(247)-1

Д. С. Махновський,

старший науковий співробітник

Центру досліджень інтелектуальної власності

та трансферу технологій НАН України

 

ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті досліджуються питання адаптації законодавства Європейського Союзу до законодавства України щодо використання даних наукових досліджень.

Ключові слова:  дослідницькі дані, публічна інформація, відкриті дані.

Список використаної літератури

  1. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information. URL: https://eur-lex.europa.eu/
  2. Policy paper G8 Open Data Charter and Technical Annex Published 18 June 2013. URL: https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
  3. Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information. URL: https://eur-lex.europa.eu/
  4. Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (European strategy for data) Brussels, 19.02.2020 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066
  5. Regulation (EU) 2022/868 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on European data governance and amending Regulation (EU) 2018/1724 (Data Governance Act). URL: https://eur-lex.europa.eu/
  6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011р. № 2939-VI.
  7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 р. № 835 (із змінами).
  8. Постанова Кабінету Міністрів України від «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30листопада 2016 р. № 867.
  9. Ю. М. Капіца, К. С. Шахбазян Відкрита наука та інтелектуальна власність. Інформація і право. № 2(45)/2023. URL: https://ipr.nas.gov.ua
  10. Н. Костриба, І. Самоходський Аналітичний звіт «Про відповідність українського законодавства у сфері відкритих даних» Проєкт USAID. 2021. URL: https://tapas.org.ua.