О. В. Кресін,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права,
керівник Центру порівняльного правознавства
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

ДНІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА В ЛОЗАННІ

Лозанна – відомий швейцарський центр порівняльно-правових досліджень, викладання та експертизи. Не зосереджуючись на багатій спадщині, згадаємо лише живу традицію. У 1963 р. на юридичному факультеті Університету Лозанни було засновано Інститут порівняльного права. Він декілька разів реорганізовувався та розширювався і тепер функціонує як Центр порівняльного, європейського та міжнародного права (CDCEI UNIL), у рамках якого функціонують чотири кафедри та програма LL.M. У 2023 р. CDCEI відзначив своє шістдесятиріччя.

У 1982 р. у Лозанні було засновано Швейцарський інститут порівняльного права (ISDC), провідний дослідницький, експертний, інформаційний та координаційний центр федерального підпорядкування в галузі порівняльного, зарубіжного та міжнародного права.

У 2023 р. також виповнилося сто років Лозаннському договору, який передбачав розподіл Османської імперії та став віхою в процесі зміни картини світу імперій, які розпалися на національні держави як основні одиниці сучасного політичного та правового розвитку.

У травні 2023 року в Лозанні було проведено серію порівняльно-правових заходів, організаторами яких стали: Швейцарський інститут порівняльного права, Центр порівняльного, європейського та міжнародного права Університету Лозанни, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Асоціація університетів Західної Швейцарії (CUSO), «Журнал порівняльного правознавства» (США і Велика Британія), Швейцарське товариство міжнародного права.

11—12 травня 2023 р. Міжнародний симпозіум «Малювання картин права: світогляд та його значення для мети та методу порівняльного правознавства» зібрав учених із Барбадосу, Великобританії, Ізраїлю, Італії, Канади, Північного Кіпру, Румунії, США, України, Фінляндії, Швейцарії. Провідна ідея симпозіуму полягала в тому, що кожна наукова дисципліна сприймає та конструює світ по-своєму: вона концептуалізує та структурує аспект або фрагмент (сприйнятої) реальності та розробляє дослідницьку програму та метод(и), які відповідають цьому процесу, маючи на увазі конкретні візію чи місію. Таке дисциплінарне сприйняття і конструювання є особливою картиною світу наукової дисципліни.

Різні подібні або аналогічні концепції осмислювалися Ньютоном, Кантом, братами Гумбольдтами, Дільтеєм і Гайдеггером, серед інших. Залежно від різних модусів наукової раціональності картина світу може розглядатися як об’єкт, предмет чи мета наукової дисципліни. У будь-якому випадку, навіть якщо це прямо не проголошується, ця конструкція є ключовим питанням будь-якої дисципліни.

У праві різні наукові дисципліни, такі як філософія права, теорія права та порівняльне право, розробили різні (хоча часто взаємопов’язані) тлумачення світу. Можна стверджувати, що існує конкуренція між дисциплінами за право чи можливість визначати картину світу, загальноприйнятну для дискурсу про право.

Симпозіум у Лозанні мав сприяти усвідомленню фундаментального досвіду та потенціалу, яким володіє порівняльне правознавство у сфері концептуалізації права. Спираючись на свій багатий досвід, порівняльне правознавство має чудові можливості для врахування постійного розвитку сфери права при визначенні та вдосконаленні своєї картини світу з метою концептуалізації права в глобальній перспективі.

Симпозіум запропонував своїм учасникам обговорити діалектику Окремого (національної та/або інших правових систем), Особливого/спільного та (не)існування Загального/глобального в правовому світі як матеріальної основи порівняльно-правової картини світу.