PDF

УДК 347.963:659.3

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-7

В. Г. Клочков,

кандидат юридичних наук, докторант

Національного транспортного університету,

прокурор відділу Головного слідчого управління

Генеральної прокуратури України,

старший радник юстиції

 

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті досліджується, що проведення інформаційної діяльності прокуратурою повинне здійснюватися на реалізацію принципу гласності, охорону та захист прав і свобод людини, інтересів держави.

Обґрунтовано, що формами взаємодії прокуратури із засобами масової інформації (далі – ЗМІ) є: прес-конференція, розміщення матеріалів у засобах масової інформації; брифінг; поширення прес-релізів; інтерв’ю; круглий стіл; прес-тур; розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті; виступи  працівників у телевізійних ефірах та радіопрограмах; розміщення інформаційних матеріалів у нових медіа; запрошення представників ЗМІ на службові наради.

Визначено, що працівники прокуратури повинні мати високий професіоналізм, що в свою чергу сприятиме правильному та обґрунтованому формулюванню відповідей на поставлені запитання журналістів та інших представників ЗМІ. Має актуальність розміщення матеріалів у засобах масової інформації.

Важлива інформація дозволяє підвищити рівень правової культури населення, налагодити партнерську взаємодію з інститутами громадянського суспільства.

Зокрема, у статті наголошується на актуальності розслідування кримінальних правопорушень із залученням ЗМІ.

Встановлено, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою  небезпечного діяння, яке містить склад злочину. До нього відноситься: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Відсутність одного з цих елементів не створює кримінального правопорушення. 

Ключові слова: форми взаємодії, Генеральна прокуратура, засоби масової інформації, журналісти, гласність, права людини, злочин.

                      Список використаної літератури

  1. Клочков В. Г. Взаємодія Генеральної прокуратури України з вищими органами державної влади щодо охорони прав і свобод громадян // Міліція 2009. № 4. С. 23; Клочков В. Г. Взаємодія Генеральної прокуратури України з вищими органами державної влади щодо охорони прав і свобод громадян // Вісник прокуратури. 2011. № 5. С. 33—39.
  2. Клочков В. Г. Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением. Газета «Слово хлебороба». Тим, Курская область. 1988. № 38. С. З; Клочков В. Г. Уголовная ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. Газета «Слово хлебороба». Тим, Курская область. 1988. № 66. С. 3; Клочков В. Г. Одиннадцать лет тюремного заключения. Газета. Донецк, 1993. № 11. С. 4; Клочков В. Г. Мера наказания. Газета «За уголь». Донецк, 1993. № 16. С. 2; Клочков В. Г. Фемида воздаст по заслугам.  Газета «За уголь». Донецк, 1993. № 17. С. 2; Клочков В. Г. Умышленное убивство //  Газета «За уголь». Донецк, 1993. № 25. С. 4; Клочков В. Г. Возмездие за разбой // Газета «За уголь». Донецк, 1993. № 26. С. 4; Клочков В. Г. Виной всему «зеленый змий» // Газета «За уголь». Донецк, 1993. № 24. С. 4; Клочков В. Г. В пьяном угаре // Газета «За уголь».  Донецк. 1993. № 28. С. 4; Клочков В. Г. Розкрадачів державних фондів – до відповіді // Газета «Арсеналец». Київ. 1995. С. 29; Клочков В. Г. Розкраданню – надійний заслон. «Наша газета». Київ, 1995. С. 2; Клочков В. Г. Следователю нужен поморник  // Законность. М., 1996. № 4. С. 46; Клочков В. Г. Правова прогалина. Як позбутися // Іменем закону. Київ, 1997. № 8. С. 6; Клочков В. Г. Феміда – марнотратка // Іменем закону 1997. № 16. С. 8; Клочков В. Г. Функції прокуратури у правовій державі //  Закон і бізнес. Київ, 16 липня 1997. № 29. С. 6; Клочков В. Г. Про вдосконалення процедури обчислення строків тримання під вартою // Право України. Київ, 1998. № 1. С. 66;   Клочков В. Г. Возвращено на волокиту // Милиция. М., 1997. № 11. С. 45—46; Клочков В. Г. Підписуємо кожну сторінку документів. Закон і бізнес № 5. 4 лютого 1998. С. 7; Клочков В. Г. Як спростити і полегшити слідство. Юридичний вісник України. Київ, 8—14 квітня 1999 р. С. 6;  Клочков В. Г. Щодо ефективності підвищення попереднього слідства. Право України. Київ, 1999. № 6. С. 90—91; Клочков В. Г. Додержання законності при затриманні підозрюваного // Вісник прокуратури. 2000. № 1. С. 17; Клочков В. Г. Легалізація грошових коштів, здобутих незаконним шляхом повинні запобігати правові заходи // Закон і бізнес. Київ, 26.02.2000. № 9. С. 12; Клочков В. Г. Джерела створення прокуратури // Право України. Київ, 2001.  № 7. С. 105; Клочков В. Г. Захист прав і свобод людини в діяльності органів прокуратури // Юридичний вісник України. Київ, 2012. № 20. С. 15.
  3. Клочков В. Г. Проблеми розслідування злочинів та критерії оцінки і показники виміру ефективності роботи прокуратури у сфері довкілля // Матеріали семінару. Дніпропетровськ, 11—12 жовтня 2007. С. 181–186.
  4.  Клочков В. Г. Музей історії прокуратури України // Право України. 2006. № 2. С. 138–139; Клочков В. Історія нашої прокуратури // Українська спілка ветеранів Афганістану. URL: http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=view&id=4454.
  5. Клочков В. Г. Коли на злодії шапка горить, або що таке крадіжка та як за неї карають // Все про бухгалтерський облік. Київ, 3 квітня 2008. С. 6.