PDF

УДК 341. 171: 341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2020-8(212)-8

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

КНУ імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук


МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ[1]

Стаття присвячена аналізу питань міжнародно-правового забезпечення відповідальності за міжнародні злочини у сфері захисту культурних цінностей. Проаналізовано основні міжнародно-правові акти та судова практика в цій сфері.  Надано пропозиції щодо вдосконалення міжнародних і внутрішньодержавних правових актів.

Ключові слова: міжнародний  кримінальний  суд, культурні цінності, культурна спадщина, міжнародні злочини.

[1] На момент виходу журналу деякі нормативні акти могли зазнати змін.

 

Список використаної літератури

 1. Загальна декларація прав людини. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_042.
 3. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 р. Сайт Верховної Ради України. URL: https:// zakon2.rada.gov.ua / laws / show / 995_157.
 4. Римський статут міжнародного кримінального судe / Сайт Верховної Ради України. URL: // http:// zakon2.rada.gov.ua / laws / show / 995_588.
 5. Акуленко В. І. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: актуальні питання імплементації і застосування // Наук. часопис Нац. пед. унів. Вип. 9. Київ: Право, 2010. С. 126—138. С. 127.
 6. Gardham J. Twin Terms Jus in Bello / Jus ad Bellum // 320 Int’Rev. RedCross. № 553. 1997.
 7. «Candu v. Minister of Defence»
 8. Постанова Верховного Суду від 21 серпня 2019 р. у справі № 826/12524/18 (адміністративне провадження № К /9901/19255/19. URL: http://reyestr. сourt.gov. ua/Review/ 83799960.
 9. Богуславский М. М. Международная охрана культурних цінностей. М.: Норма, 1979. С. 114.
 10. «The Prosecutor v Ahmad Al Fagi Al Mahdi». ICC-01/12-01/15.
 11. Другий протокол до Гаазької конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 р. URL: https:// ips. ligazakon. net/dokument/ MU99311
 12. Резолюція Ради Безпеки ООН 2347 (2017). URL: https:// ips. ligazakon. net/dokument/ view/17105? ed=2017_03_24.