PDF

УДК 336.227.2:336.227.8

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-5

В. І. Король,

доктор юридичних наук,

завідувач відділу

міжнародного приватного права

та порівняльного правознавства

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

 

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС  ЩОДО КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ УНИКНЕННЮ ОПОДАТКУВАННЯ

Статтю присвячено одному з основних векторів гармонізації в межах Європейського Союзу законодавства у сфері міжнародного оподаткування.

Увагу сфокусовано на ключових аспектах інституту контрольованих іноземних компаній, систему норм якого закріплено у директиві Ради ЄС, спрямованій на підвищення рівня захисту внутрішнього ринку шляхом протидії практикам уникнення оподаткування.

У концептуально-правовій та методологічній площині аналітичну призму, яка сприяла системному розкриттю сутності релевантних положень зазначеного акту acquis ЄС і особливостей їх імплементації державами – членами ЄС,  становлять рекомендації та роз’яснення, що  містяться у Фінальному звіті ОЕСР щодо Заходу 3 проекту BEPS.

Ключові слова: контрольована іноземна компанія, пасивний дохід, суттєва економічна діяльність, фіктивна операція.

 

Cписок  використаної  літератури

 1. Директива Ради (ЄС) 2016/1164 від 12 липня 2016 р. про запровадження норм протидії практикам уникнення оподаткування, що безпосередньо впливають на функціонування внутрішнього ринку. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex:32016L1164 (дата звернення: 21.02.2020).
 2. Дунаес С., Банн Д. Норми проти уникнення оподаткування підвищує тягар забезпечення відповідності у державах – членах ЄС, 28 березня 2019 р.  URL:  https://taxfoundation.org/eu-tax-avoidance-rules-increase-tax-compliance-burden/ (дата звернення: 25.02.2020).
 3. Колієр Р., Каррі С., Роппонен О., Сіммлер М., Тодтенхаупт М. Аналіз останніх заходів ЄС протидії уникненню оподаткування: заслуги та проблеми # 1 13.8.2018 https://www.ifo.de/DocDL/EconPol_Policy_Report_08_2018.pdf (дата звернення: 15.03.2020).
 4. Кіпр удосконалює законодавство для імплементації директиви ЄС щодо протидії уникненню оподаткування. Глобальний Ернст енд Янг, 8 квітня 2019 р. URL: https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/cyprus-adopts-legislation-implementing-eu-anti-tax-avoidance-directive (дата звернення: 27.03.2020).
 5. ОЕСР (2015), Розроблення ефективних правил стосовно контрольованих іноземних компаній, Захід 3 – 2015 Фінальний звіт, Проект OEСР/G20 Розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування, Видавництво ОЕСР, Париж. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en (дата звернення: 11.02.2020).               
           6.      Гутман Д., Райнгердт де ла Блетер Е., Офферманс Р., Шелекенс М. та ін. Вплив ATAD на національні системи: порівняльний огляд. Податкова дослідницька платформа, 12 грудня 2016 р. URL:  https://www.researchgate.net/publication/329070597_The_Impact_of_ATAD_on_Domestic_Systems_A_Comparative_Survey (дата звернення: 22.03.2020).
 6. Делойт. Директива ЄС протидії уникненню оподаткування: імплементація норм щодо контрольованих іноземних компаній. Лютий 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-eu-anti-tax-avoidance-directive-implementation-of-controlled-foreign-company-rules.pdf (дата звернення: 29.03.2020).
 7. Довідник з досліджень податкового права Європейського Союзу / за ред. Х. Панайі, В. Хасленера та Е. Траверса, Видавництво Едварда Елгара, Чалтенхем Великобритания * Норсхемптон США, 2020, DOI 10.4337/9781788110846. С. 310 (дата звернення: 25.03.2020).
           9.      Імплементація положень директиви ATAD у кіпрське право. KPMG, 22.05.2019. URL:    https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/05/atad-implementation-in-cyprus.html (дата звернення: 25.03.2020).
 8. Сільвестрі А., Ронка П. Італія змінює правила щодо КІК при реформуванні оподаткування прибутку компаній. URL:   https://www.internationaltaxreview.com/article/b1gttsx978g92g/italy-amends-cfc-rules-in-corporate-tax-reform (дата звернення: 31.03.2020).
 9. Трансакційний підхід: застосування принципу витягнутої руки (Модель «В»). URL: https://tax.kpmg.us/articles/2019/beps-cfc-rules-under-atad.html (дата звернення: 31.03.2020).
 10. Звіт «Пропозиції до Директиви Ради про запровадження норм протидії практикам уникнення оподаткування, що безпосередньо впливають на функціонування внутрішнього ринку». Генеральний секретаріат Ради. Брюсель, 24 травня 2016 р. (OR. en) 9432/16 ФІСК 84 ЕКОФІН 499. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9432-2016-INIT/en/pdf (дата звернення: 07.03.2020).
 11. Узгодження наслідків трансфертного ціноутворення зі створенням вартості: нематеріальні активи, ризики та капітал, операції з високим рівнем ризику, Заходи 8–10, Фінальні звіти https://www.oecd.org/tax/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm (дата звернення: 30.03.2020).