PDF

УДК 341.171:341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2020-7(211)-6

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

ORСID ID 0000-0001-5763-1653

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ПО ЛІВАНУ: ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті представлено результат дослідження правових та інституційних засад діяльності Спеціального трибуналу по Лівану. Зокрема, визначено роль Ради Безпеки ООН та уряду Ліванської Республіки в утворенні цього Трибуналу, особливості його правових та інституційних основ як суду міжнародного характеру. Здійснено аналіз його міжнародного і національного компонентів. Досліджено юрисдикційні повноваження  Трибуналу та практику його діяльності.

Ключові слова: міжнародні злочини, тероризм, спеціальний трибунал, правові засади, інституційні засади.

 

Список використаної літератури

  1. Статут ООН. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_010.
  2. Резолюція 1757 (2007) Ради Безпеки ООН, яку було прийнято на 5685-м засіданні РБ ООН 30 травня 2007 р.: Документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007: Публікація на офіційному сайті Спеціального трибуналу по Лівану: stl-tsl.org/en/documents/un-documents/security-council-resolution-1757.
  3. Угода між Організацією Об’єднаних Націй та Ліванською Республікою щодо заснування Спеціального трибуналу по Лівану – Документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007: Публікація на офіційному сайті Спеціального трибуналу по Лівану: stl-tsl.org/en/documents/un-documents/security-council-resolution-1757.
  4. Додаток до листа Тимчасового Повіреного в справах Постійного представництва Лівану при Організації Об’єднаних Націй від 13 грудня 2005 р. на ім’я Генерального секретаря: Документ ООН: S/2005/783. – Нью-Йорк: ООН, 2005.
  5. Статут Спеціального трибуналу по Лівану: Документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007: Публікація на офіційному сайті Спеціального трибуналу по Лівану: stl-tsl.org/en/documents/un-documents/security-council-resolution-1757.
  6. Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048.Text.
  7. 7. Апеляційна палата Спеціального трибуналу щодо Лівану. Проміжне рішення щодо застосовного законодавства: тероризм, змова, вбивство, вчинення, сукупне обвинувачення, справа № STL-11-01/1 (16 лютого 2011 р.), режим доступу:http://www.stl.org.
  8. Див.: Michael P. Schart. «Special Tribunal for Lebanon Issues Landmark Ruling on Definition of Terrorism and Modes of Participation», ASIL Insights, том 15, вип. 6, 4 березня 2011 р., внутрішні посилання на рішення Апеляційної палати, 16.02.2011.
  9. Див.: Metraux. «The Internationalization of Domestic Jurisdictions By International Tribunals».
  10. Див.: Damgaard C., Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes: Selected Pertinent Issues / Berlin, Springer, 2008. P.270 (456 pages).