PDF

DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)-1

УДК 347.45/47

В. В. Спасибо, здобувач НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

 

ҐЕНЕЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОПОРТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

У статті досліджено ґенезу нормативно-правового регулювання цивільних правовідносин з аеропортового обслуговування в Україні. Зроблено висновок, що діяльність з аеропортового обслуговування регулюється не лише нормами Цивільного й Повітряного кодексів та Авіаційних правил України, але й нормами адміністративного, господарського, податкового, трудового, екологічного, земельного вітчизняного законодавства та іншими його галузями.  

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, цивільно-правові відносини, цивільне законодавство, аеропортове обслуговування, Повітряний кодекс України, Авіаційні правила України.

Список використаної літератури

Вейгелин К. Е. Завоевание воздушного океана. История и современное состояние воздухоплавания. Санкт-Петербург: Книгоиздательство П. П. Сойкина, 1912. 168 с.

Плеханов А. А., Плеханов А. М. Отдельный корпус пограничной стражи императорской России (1893–1917): исторический очерк. Москва : Граница, 2003. 287 с.

О воздушных передвижениях: Декрет СНК РСФСР от 17.01.1921 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n= 9422#05862290638342331.

О порядке отвода военному ведомству земельных участков для устройства аэродромов и посадочных площадок: Постановление Совета труда и обороны СССР от 28.09.1923 г. URL: http://wfi.lomasm.ru/русский.постановления_СССР_1917-1992/.

Положение о Главном Управлении Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота: утверждено приказом Председателя Революционного Военного Совета Республики от 13.09.1921 г. № 2186. URL: http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/51/prikaz-revvoensoveta-rsfsr-ot-03-10-1921–2186.html.

Положение о Дивизионе специалистов Красного Воздушного Флота: утверждено приказом Председателя Революционного Военного Совета Республики от 03.11.1921 г. № 2476. URL: http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/51/prikaz-revvoensoveta-rsfsr-ot-03-11-1921–2476.html.

О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации: Постановление Совета труда и обороны от 09.02.1923 р. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0% B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82% %81%

История отечественной гражданской авиации / под ред. И. А. Филатова. Москва: Воздушный транспорт, 1996. 584 с.

Цивільний кодекс Української РСР 1922 р. URL: https://yurist-online.org/laws/codes/ex/civilnyi_kodeks_usrr_1922.pdf.

Воздушный кодекс СССР 1932 г. Москва: РИО Аэрофлота, 1932. 

Воздушный кодекс СССР 1935 г. Москва: РИО Аэрофлота, 1935. 

Воздушный кодекс СССР с исправлениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1938 г. Москва: РИО Аэрофлота, 1938. 

Воздушный кодекс СССР с исправлениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1946 г. Москва: РИО Аэрофлота, 1946.  

Воздушный кодекс СССР: утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 26.12.1961 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 52. Ст. 538.

Воздушный кодекс СССР: утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.05.1983 г. № 9275-х. Ведомости Верховного Совета СССР. 1983. № 20. Ст. 303.

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 25. Ст. 274.

Про власність: Закон УРСР від 07.02.1991 р. № 697-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 20. Ст. 249.

Про підприємництво: Закон УРСР від 07.021991 р. № 698-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 14. Ст. 168.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 4849. Ст. 536.

Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»: наказ Державної авіаційної служби України від 24.10.2014 р. № 686. Офіційний вісник України. 2015. № 42. Ст. 1345.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. Ст. 422.

Конвенція про регулювання повітряної навігації (Паризька конвенція) від 13.10.1919 р. URL: http://www.spacelaw.olemiss.edu/library/ aviation/IntAgr/multilateral/1919_Paris_conevention.pdf.

Іберо-американська (Мадридська) конвенція щодо аеронавігації. URL: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Decreto_ por_el_cual_se_promulga_el_Convenio_Iberoamericano.pdf.

Панамериканська (Гаванська) конвенція про цивільну авіацію від 20.02.1928 р. URL: https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0698.pdf.

Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Гамбургские правила), г. Варшава, 12.10.1929 г. URL: http://www.afr.kz/index_f/warsaw-convention_protocol.pdf.

Конвенція про транзит літаків (Буенос-Айреська конвенція) від 19.06.1935 р. URL: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/160-transito-aviones-1935.pdf.

Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_038.

Щодо доступу до ринку послуг з наземного обслуговування у аеропортах Спільноти: Директива Ради Європейської спільноти № 96/67/ЄС від 15.10.1996 р. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/ document?id=132043&schema=main.