PDF

DOI  10.37749/2308-9636-2019-12(204)-2

О. В. Шутенко, 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри цивільного процесу 

Національного юридичного університету  

імені Яростава Мудрого

 

ПРИНЦИП БАЛАНСУ В ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Стаття присвячена дослідженню нового принципу цивільного процесуального права – принципу балансу цивільних процесуальних правовідносин. У статті містяться висновки про глибинне значення принципу балансу для ефективного функціонування системи правосуддя. Здійснено аналіз дії даного принципу в спрощених процедурах цивільного судочинства.

Ключові слова: принципи цивільного процесуального права, ефективність судочинства, спрощені судові процедури, принцип балансу, цивільні процесуальні правовідносини.

Список використаної літератури

Шутенко О. В. Невербальная коммуникация и ее применение в гражданском процессе // Гражданский и арбитражный процесс. № 7, 2014. С. 8–12.