PDF

Н. В. Бочарова, кандидат історичних наук, доцент кафедри  загальноправових дисциплін Дніпровського  гуманітарного університету (за наук. ред. доцента юридичних наук, професора М. О. Баймуратова)

Стаття розміщена у новій рубриці журналу «Сучасний зарубіжний конституціоналізм», яку веде д. ю. н., проф. М.О.Баймуратов. У вступному слові проф. М. О. Баймуратов зазначає необхідність в умовах євроінтеграційного розвитку України знання новітніх методологічних підходів та теоретичних напрацювань провідних світових фахівців у галузі конституційного права. У зв’язку з цим у подальшому  передбачається на  сторінках журналу висвітлювати вивчення конституційного права в зарубіжних країнах, публікаційну активність і діяльність наукових центрів, пов’язаних з проблемами конституційного права. Перша публікація з серії запланованих Н. В. Бочаровою присвячена характеристиці видань із конституційного права одного з найбільших університетських видавництв світу – Оксфордського університету. Аналізується створена унікальна джерельна база з конституційного права, серійні довідкові видання, зокрема, фундаментальна «Енциклопедія порівняльного конституційного права Макса Планка». Дана характеристика літератури за такими тематичними блоками: а) порівняльно-правові конституційні дослідження; б) аналіз конституціоналізму в рамках класичного доктринального дискурсу (складові елементи конституціоналізму, конституціоналізм у філософському вимірі, проблеми соціального контексту сучасного конституціоналізму). Наукову редакцію статті здійснено М. О. Баймуратовим.

Ключові слова: видавництво Оксфордського університету, конституціоналістика, конституційне право.