DOI

Зміст

Юридична Україна № 02/2020

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Ковальський В. С. Теорія функцій права. Введення

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Zhuravel M. V. Increasing your cybersecurity awareness: understanding the cybercrime and ways to fight it

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Клочков В. Г. Визначення правових понять у законах та інших нормативно-правових актах

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Аброськін В. В., Кіндюк Б. В. Компаративний аналіз основних положень Кримінального кодексу України 2001 р. та Кримінального кодексу Республіки Польща 1997 р.
Коцур М. М. Особливості правового регулювання протидії наркозлочинності в СРСР у період 1960—1991 рр.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Плахотнюк Н. В., Іванисько С. О. Торгівля людьми як злочин проти людяності

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Петровича Заворотька
Коротун В. М. Нормативне регулювання поняття «апеляція» у процесуальних кодексах України
Ганечко О. М. Проблеми реалізації адміністративно-процесуального законодавства України

Дорохіна Ю. А. Публічне правонаступництво: адміністративний і процесуально-правовий виміри

Короєд С. О. Пояснення учасників справи як процесуальна форма одержання фактичних даних в цивільному судочинстві України

Легеза Ю. О. Окремі проблеми розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері використання природних ресурсів

Ніколенко Л. М. Доступність правосуддя: проблемні аспекти

Чорна В. Г. Особливості доказування в адміністративному судочинстві