УДК 343.32

DOI 10.37749/2308-9639-2023-12(252)-1

М. О. Теплюк, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – Керівник Головного юридичного управління, д. ю. н., член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України

А. І. Нижник, перший заступник Керівника Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, Заслужений юрист України

О. С. Тубелець, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, к. ю. н.

О. О. Кучмар, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТЛІ СТАТТІ 3 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (продовження)

Потребує пильної уваги також система видів покарань у санкціях статей 1111 та 1112 КК України. Так, обов’язковим додатковим, а у санкціях частини першої та другої статті 1111 — основним безальтернативним видом покарання, є покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Також звертають на себе увагу строки застосування такого виду покарання: 10—15 років.

Як вбачається із пояснювальних записок до законопроєктів № 5144 від 24.02.2021 та № 7186 від 21.03.2022, після прийняття яких КК України було доповнено статтями 1111 та 1112 відповідно, суть подібного нововведення полягає в тому, що «особи, причетні до здійснення колабораціонізму, продовжують претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики чи інформаційного простору України, що є неприпустимим в умовах продовження збройної агресії та ведення бойових дій. … Враховуючи наведене, з метою встановлення справедливого покарання для осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також обмеження доступу таких осіб до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, пропонується прийняти даний законопроєкт»…