PDF

УДК: 349.2:341.64: 342.7:340.115:331.104

DOI 10.37749/2308-9636-2022-10(238)-6

Н. В. Клєцова,

кандидат економічних наук

доцент кафедри міжнародних відносин

Сумського національного аграрного університету

ORCID: 0000-0003-4910-8912

Р. М. Шишлевський,

директор юридичного департаменту ПП АФ «Зєвс»

П. Р. Шишлевська,

юрист з міжнародного права ПП АФ «Зєвс»

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ ЕМІГРАНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Авторами доведено, що право на працю, яке є базовим міжнародним стандартом, в країнах Європейського Союзу, Великій Британії та Канаді, для українських емігрантів в умовах війни сьогодні має одне із пріоритетних положень. Аналіз міжнародно-правових актів, міжнародних програм допомоги українським трудовим ресурсам, допомогли виявити, що країни Європейського Союзу та Великобританія – забезпечили не лише право на працю, але й на соціальний захист українського народу. В свою чергу, Канада, забезпечуючи право на працю, стимулює українських емігрантів власноруч формувати гідне соціальне забезпеченні у країні. Нами було доведено, що Україна сьогодні потерпає не лише через військовий стан, але й через міграційну кризу українського працездатного населення.

Ключові слова: трудові ресурси, українські емігранти, міжнародні гарантії, право на працю, соціальний захист, війна в Україні, діджиталізація, управління трудовими ресурсами, програми захисту біженців, нормативні акти.

Список використаної літератури

 1. Світовий банк: до кінця 2022 р. 8 мільйонів українців житимуть за межею бідності. URL: https://klymenko-time.com/uk/novosti/vsemirnyj-bank-k-konczu-2022-goda-8-millionov-ukrainczev-budut-zhit-za-chertoj-bednosti/ (Дата звернення: 05.12.2022).
 2. Доповідь ООН: Трудові права – це права людини, 24 жовтня 2022 URL: http://kvpu.org.ua/uk/news/5/1737-dopovidoontrudovipravatsepravaliudyny (Дата звернення: 01.11.2022).
 3. Баханов О. Ю. Захист соціальних працівників під час пандемії Сovid-19. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2020. Випуск3 (47). С. 20–28. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/227028 (дата звернення 09.05.2021).
 4. Венедіктов С. В. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України : монографія. Київ: Ніка-Центр, 2017. 174 с.
 5. Гетьманцева Н. Д. Поняття і сутність праці як правової категорії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7 (245). С. 60–65. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_7_11 (дата звернення 16.05.2021).
 6. Клєцова Н. В., Курило О. М., Кравченко Д. В. Міжнародний захист прав людських ресурсів у подоланні бідності в контексті поінформованості суспільства за умов діджиталізації. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 4. С. 382–386. URL:http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/255550/252618 (Дата звернення: 13.11.2022)
 7. Клєцова Н. В., Волченко Н. В., Казбан А. С. Наукове дослідження щодо права на працю: порівняння міжнародного досвіду та актуальна практика ЄСПЛ. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 210–215. URL:http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/6/34.pdf (Дата звернення: 10.11.2022)
 8. KlietsovaN., Mykhailova L. International Experience in Staff Management in the Process of Staff Recruitment for Vacant Positions with the Application of Social Networks in the Conditions of Digitalisation. Education of Economists and Managers. 2021. № 59 (1). P. 31–46. URL:https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/2719?fbclid=IwAR3HouF7hVNCL6x1NOJ-XXCr35_k1O_2L9tY0jrWGbsYWGAsR0KWmcUEJqs (Last accessed: 10.10.2021)
 9. 9.Омбудсмен розповів, скільки українців виїхало за кордон із 24 лютого. Слово і діло. 1 грудня, 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/novyna/polityka/ombudsmen-rozpoviv-skilky-ukrayincziv-vyyixalo-kordon-24-lyutoho (Дата звернення: 17.11.2022)
 10. Теплі обійми можуть охолонути. Як криза українських переселенців змінить Європу. Переказ матеріалу Economist. Forbes Україна. 27 березня, 2022 URL: https://forbes.ua/inside/yak-kriza-ukrainskikh-bizhentsiv-zminit-evropu-26032022-5061 (дата звернення: 28.03.2022).
 11. On minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof. EUR-Lex. Council Directive № 2001/55/EC, 20th of July 2001. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0055 (Last accessed: 10.11.2022)
 12. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. ВР України. Законодавство України. 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення 20.10.2022).
 13. Загальна декларація прав людини. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН. № 217 від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 01.11.2022).
 14. Українські біженці в Чехії: допомога, житло, робота. Мінфін. 25 березня 2022. URL: https://minfin.com.ua/ua/2022/03/25/82591594/ (дата звернення: 26.03.2022).
 15. 15. Information for Ukrainian Citizens – Ministry of the interior of the Czech Republic. Úvodní strana – Ministerstvo vnitra České republiky. URL: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/information-for-ukrainian-citizens.aspx (Last accessed: 11.12022).
 16. Жолквер М. Німеччина приймає біженців з України за спрощеною процедурою. DW. 03.03.2022. URL: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-pryimaie-bizhentsiv-z-ukrainy-za-sproshchenoiu-protseduroiu-a-60997624/a-60997624 (дата звернення: 26.11.2022).
 17. Правлячий бургомістр Берліна – канцелярія Сенату. URL: https://www.berlin.de/ukraine/uk/pributtja/ (дата звернення: 27.11.2022).
 18. MacaskillА. Britons to get 350 pounds a month to open homes to Ukraine refugees. Reuters. 13.03.2022. URL: https://www.reuters.com/world/uk/brits-get-350-pounds-month-open-homes-ukraine-refugees-2022-03-13/?taid=622d572b5b8c940001e5595f&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter (Last accessed: 03.11.2022).
 19. Canada launches new temporary residence pathway to welcome those fleeing the war in Ukraine. Government of Canada. URL: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-launches-new-temporary-residence-pathway-to-welcome-those-fleeing-the-war-in-ukraine.html (Last accessed: 13.11.2022).

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк