PDF

УДК 341. 171: 341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-7

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

КНУ імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

ORСID: ID 0000-0001-5763-1653

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ГЕНОЦИДУ В РУАНДІ

У статті досліджено правові та інституційні засади боротьби міжнародного співтовариства та окремих держав із злочином геноциду та іншими злочинами в Руанді. Проаналізовано юрисдикційні повноваження Міжнародного кримінального суду по Руанді у сфері боротьби з міжнародними злочинами. Виявлено особливості судової діяльності щодо притягнення до відповідальності осіб за вчинення злочину геноциду.

Ключові слова: міжнародний кримінальний суд, геноцид, Руанда, неміжнародний збройний конфлікт, відповідальність.

 

Список використаної літератури

 1. Human Rights Watch (ed), Leave None to Tell the Story, Genocide in Rwanda, 1999.
 2. ICRC Press Release, no. 1771, 21 April 1994.
 3. De Haan, Willem 1990. The Politics of Redress: Crime, Punishment and Penal Abolition. London, Boston: Unwin Hyman.
 4. Виступ Генерального секретаря ООН Кофі Аннана на Стокгольмському міжнародному форумі. Стокгольм, Швеція, 26 січня 2004 р. URL: un.org/Russian/sg/messages/2004/Stockholmhtml.
 5. International Association of Genocide Scholars. Genocide Studies and Prevention: An International Journal. Volume 15, Issue 1, 28 May 2021. URL:usf.edu/cgi/viewcontent.cgi.article=1838context=gsp.
 6. Берсегов Ю. Г. Геноцид армян – преступление против человечества. М., 2000.
 7. Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка була прийнята резолюцією 260 (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1948 р. URL: un.org/ru/documentsdecl_conv/genocide.shtml.
 8. Трайнин А. Н. Избранные труды. М., 2004.
 9. Верле, Герхард. Принципы международного уголовного права: учеб. / Герхард Верле; пер. с англ. С.В. Саяпина. О.: Фенікс; М.: ТрансЛит, 2011.
 10. МВТ, вирок від 1 жовтня 1946 р., відтворений у виданні: The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany, частина 22 (1950).
 11. Резолюція Ради Безпеки ООН № 955 від 8 листопада 1994 р. URL: undocs.org/S/RES/955(1994).
 12. Повідомлення Голови Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді судді Лаіті Ками: Actes du Colloque international pour le Rwanda et la repression des crimes de guerre. Les Nations Unies et le droit International humanitaire, Actes du Colloque international á l΄occasion du cinquantieme anniversaire de l΄ONU. Editions Pedone. Paris, 1996.
 13. Устав Организации Объединенных Наций и Устав Международного Суда. URL: zakonrada.gov.ua/laws/show/995_010.
 14. Prosecutor v. Dusko Tadic, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, Case No.: IT-94-1-A, Judgment Appeals Chamber, July 15, 1999.
 15. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. URL: un.org/Russian/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
 16. Егоров С. А. Международный уголовный трибунал по Руанде / Институты международного правосудия: учеб. пособие / под ред. В. Л. Толстых. М: Международные отношения, 2014.
 17. Резолюція 1481 (2003), прийнята Радою Безпеки ООН 19 травня 2003 р. URL: un.org/record/495110.
 18. Clark Phil, The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda: Justice Without Lawyers. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 19. Сборник действующих договоров соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М.: Политиздат, 1955. № 11.
 20. Prosecutor v. Akayesu, МТР (Судова палата), рішення від 2 вересня 1998 р.
 21. Shabas W. Genocide in International Law. 2000.
 22. Хархофф Ф. Трибунал по Руанде: некоторые правовые аспекты // Международный Журнал Красного Креста. 1997. № 19.
 23. Prosecutor v. Kayushema and Ruzindana, МТР (Судова палата), рішення від 21 травня 1999 р.
 24. Prosecutor v. Jean Kambanda, МТР (Судова палата), рішення від 4 вересня 1998 р.
 25. Prosecutor v. Semanza, МТР (Судова палата), рішення від 15 травня 2003 р.
 26. Аптель С. О международном уголовном трибунале по Руанде // межд. журнал Красного креста. 1997 г. № 19.
 27. Резолюція 1966 (2010), прийнята Радою Безпеки ООН 22 грудня 2010 р. URL: un.documents-dds-ny.UN.org/UNDOC/GEN/N10/706/10/PDF/Npdf.