Зміст

Юридична Україна № 10/2022

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Осіпова І. І. Місце у системі цивільного процесуального права норм, що регулюють звільнення від доказування

 

Нелін О. І. Охорона та захист прав споживачів готельних послуг: проблеми теорії і практики

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гелич А. О., Гелич Ю. О. Підстави та умови припинення банківської діяльності в Україні

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Короленко В. М. Строки звернення до суду із позовом про захист права на оплату праці

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кочин В. В. Доктринальне розуміння європейського приватного права

 

Клєцова Н. В., Шишлевський Р. М., Шишлевська П. Р.  Міжнародні економіко-правові гарантії права на працю і соціальний захист українських трудових емігрантів в умовах війни та діджиталізації