ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Капишін С. М. До ідеї верховенства права через призму практики міжнародних організацій – 4

Иванников И. А.Социально-правовое государство – 10

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Біленко В. І. Поняття договору про допоміжні репродуктивні технології – 15

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Смокович М. І. Зразкові і типові справи як механізм забезпечення єдності судової практики – 20

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бочарова Н. В. Конституціоналізація міжнародного права як зовнішній чинник конституціоналізації правових систем країн світу – 28

КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВІ НАУКИ

Клочков В. Г. Проблеми розгляду заяв, повідомлень про вчинення злочинів – 35

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вінник О. М. Цифровізація економіки: проблеми нормативно – правового забезпечення – 43

Зельдіна О. Р., Гришко В. В. Податкові пільги як складова інвестиційної привабливості України – 52

Попович Т. Г. Стандартизація чи технічне регулювання: вдосконалення понятійного апарату господарського права на основі міжнародного досвіду – 59

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гетьманцева Н. Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад – 66

НОТАРІАТ

Бондарчук Н. В. Проблеми реформування інституту нотаріату в Україні як об’єктивного явища в сучасній правничій парадигмі – 74

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В. Про потребу осягнути політико-правові загрози нової інформаційно – комунікаційної реальності – 81

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Тези переможців підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 90

Глянько О. С. Правообмеження особи: загальнотеоретичний аспект (на прикладі особи, засудженої до позбавлення волі) – 92

Чеченко К. О. Реалізація права особи на допуск до професійної діяльності судді в контексті природно-правової теорії праворозуміння – 95

Романюк І. М. Громадянське суспільство як простір для функціонування інформаційних правовідносин – 98

Фуріна А. І. Внутрішньо переміщені особи: національна модель та міжнародні стандарти – 101

Грицай Д. І.«Розумні роботи»: деякі проблеми визначення правового статусу – 104

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)