ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Берзін П. С. Предмет і методи сучасного дослідження історії Київської школи кримінального права – 4

Розовський Б. Г. Мені соромно бути юристом! – 20

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Хоменко В. О. Припинення зобов’язань господарського товариства як наслідок ліквідації – 41

Цюра В. В. Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки – 51

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Бортун М. І. Особливості реалізації прокурором своїх функцій в кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні – 57

Кардаш О . Я. Корупція в Україні – 64

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В., Кононець М. О. Про потребу юридичної науки осягнути і врахувати в правінову інформаційно-комунікаційну реальність наукової та інженерно-освітньої праці – 68

Маріц Д. О. Поняття інформаційного регулятора суспільних відносин – 75

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Антонюк М. В., Сидорчук О. Є. Правова природа права постійного землекористування в історичній ретроспективі – 83

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вінник О. М. Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації – 90

ТРУДОВЕ ПРАВО

Козуб І. Г. Деякі аспекти представництва роботодавців у трудових правовідносинах – 100

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Круглий стіл «Інститут помилування в Україні» – 107

НАУКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Європейська правнича традиція та сучасна правова культура – 109

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)