Зміст

Юридична Україна № 6/2022

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пацурківський П. С., Гаврилюк Р. О. Модернізація ЄСПЛ принципу верховенства права як парадигмальної матриці захисту людських прав і основоположних свобод

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Принцип національної автономії та принцип необхідності ефективного застосування права ЄС при вирішенні спорів у міжнародних комерційних арбітражах

Павловська Н. В. Деякі питання практики міжнародного суду ООН

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Осіпова І. І. Еволюція законодавчого регулювання підстав звільнення від доказування в цивільному судочинстві

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ 

Колодчин Д. В. Методологічні підходи дослідження злочинності в пенітенціарній сфері

 

ІСТОРИЧНІ СВІДЧЕННЯ

Ярмиш О., Греченко В. Розстрільні справи, репресовані долі, обпалені душі»

З історії радянського тоталітарного режиму: свідчать архівні документи