Зміст

Юридична Україна № 7/2022

 

ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРАВО

Кадала В. В. Правові засади публічного адміністрування у сфері користування землями державної та комунальної форм власності при здійсненні перевезень залізничним транспортом

Ющенко О. В. Регулювання видів забезпечення виконання зобов’язань за договором банківського вкладу (депозиту): порівняльно-правовий аналіз

НОТАРІАТ

Галянтич М. К., Короленко В. М. Модернізація нотаріального посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна та державної реєстрації відповідних прав в умовах воєнного стану

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Павловська Н. В. Сутність доктрини у сучасному міжнародному праві

Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Порушення публічного порядку ЄС як підстава відмови у визнанні та виконанні арбітражних рішень на територіях держав-членів Європейського Союзу

Нелін О. І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла