ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Берестова І. Е.Публічні законні інтереси конституційного значення – 4

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Глуханчук О. В. Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України – 11

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Хрімлі К. О., Гостєва О. Ю. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України – 18

Кушнір І. М. Особливості оподаткування будівельних операцій податком на додану вартість в Європейському Союзі – 26

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Ковальчук А. М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн -34

Панов М. І., Панова С. В. Кримінологічна та кримінально-правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв’язків – 41

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО

Махновський Д.С. Законодавче регулювання спільної діяльності з проведення прикладних наукових досліджень та комерціалізації результатів розробок – 48

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Кірін Р. С. Легальне визначення поняття«охоронанадр» – 54

Даниленко Б. В. Стратегія розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності – 61

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)