PDF

УДК 349.3

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-8

Г. А. Трунова,

кандидат юридичних наук, доцент,

старший науковий співробітник

відділу проблем цивільного, трудового

та підприємницького права Інституту держави і права

імені В. М. Корецького НАН України

ID ORCID  0000-0002-1829-2561

 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті на основі аналізу  минулих етапів реформування пенсійної системи, чинного пенсійного законодавства та правозастосовної практики у зазначеній сфері розглянуто проблеми та перспективи реформування системи пенсійного забезпечення в Україні. Зроблено висновки та вироблено окремі пропозиції щодо необхідності комплексного підходу до процесу реформування системи пенсійного забезпечення в Україні з метою встановлення гідного рівня пенсійного забезпечення громадян та гарантії реалізації пенсійних прав.

Ключові слова: реформа, пенсія, солідарна пенсійна система, накопичувальна пенсійна система, Пенсійний фонд.

Список використаної літератури

  1. World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals International Labour Office – Geneva: ILO, 2017. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_604882.pdf.
  2. Роик В. Д. Досрочные пенсии за работу во вредных условиях труда: от патерналистской к страховой модели. Москва: Проспект, 2017. 320 с.