PDF

УДК 342.6:341.7

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-8

М. В. Маркарян,

заступник завідувача кафедри теорії та історії права

Київського національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана, старший викладач

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автором досліджено основні нововведення у сфері дипломатичної служби, зокрема в контексті змін понятійно-категоріального апарату, системи та елементів органів дипломатичної служби, підходів до організації та функціонування закордонних дипломатичних установ України.

Окреслено сучасний стан мережі закордонних дипломатичних установ України та перспективи її подальшого розширення.

За підсумками проведеного дослідження було виокремлено основні напрями, у яких провадиться реформування закордонних інституцій України, а також висловлено авторське бачення можливих причин, що зумовили цей процес.

Ключові слова: закордонні дипломатичні установи України, дипломатична служба, посольства України, консульські установи України, постійні представництва при міжнародних організаціях, представництва при міжнародних організаціях, місії України при міжнародних організаціях, Закон України «Про дипломатичну службу».

 

Список використаної літератури

 1. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.11.2017.URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516= 7322&skl=9.
 2. Закон України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 р. № 2449-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19.
 3. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. № 2728-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2728-14#Text (втратив чинність).
 4. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерством закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/budget/zvit2020/ 1401030.pdf.
 5. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/predstavnictva-ukrayini-pri-mizhnarodnih-organizaciyah.
 6. Кулеба анонсував відкриття трьох посольств і трьох генконсульств України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202745-kuleba-anonsuvav-vidkritta-troh-posolstv-i-troh-genkonsulstv-ukraini.html.
 7. Положення про Міністерство закордонних справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#Text.
 8. Порядок розміщення, придбання, оренди, відчуження та особливості будівництва об’єктів нерухомого майна для потреб закордонних дипломатичних установ України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 645. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/645-2019-%D0%BF#n9.
 9. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text.
 10. Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про умови розміщення посольств України в Китайській Народній Республіці і Китайської Народної Республіки в Україні від 25.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_021#Text.
 11. Положення про закордонні дипломатичні установи України, затверджене Указом Президента України від 15 березня 2021 р. № 99/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99/2021#Text.
 12. Дмитро Кулеба: нові стандарти роботи посольств зроблять їх ще більш ефективними та мобільними. URL: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-novi-standarti-roboti-posolstv-zroblyat-yih-shche-bilsh-efektivnimi-ta-mobilnimi.
 13. МЗС створюватиме «дистанційні» посольства України – Кулеба. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208401-mzs-stvoruvatime-distancijni-posolstva-ukraini-kuleba.html.