PDF

УДК 343.9.024:343.575(477)

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-7

Б. В. Кіндюк,

професор кафедри політичних наук і права

Південноукраїнського національного педагогічного

університету імені К. Д. Ушинського

М. М. Коцур,

адвокат, об’єднання адвокатів,

кандидат юридичних наук

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРВЕНЦІОНІСТСЬКИХ ДОКТРИН ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу проблеми застосування інтервенціоністських доктрин юридичної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. Відзначено, що інтервенціоністська доктрина є передумовою створення правових норм, а також являє собою джерело права, яке впливає на зміст нормативно-правових актів. Виділено три доктрини відповідальності, які застосовувалися у сфері обігу наркотичних засобів: інтервенціоністська, еклектична, ліберальна. Розглянуто основні етапи формування антинаркотичного законодавства та виділено три періоди використання інтервенціоністських доктрин: 1) часовий інтервал з Х до початку ХVIII ст.; 2) перші роки радянської влади 1917—1921 рр.; 3) етап з 1974 р. по 1989 р. Показано, що використання інтервенціоністської доктрини не привело до зменшення числа наркозалежних осіб, кількості злочинів, пов’язаних із цими небезпечними речовинами. Такі результати свідчать про необхідність внесення змін до статей КК України, в яких встановлюються тривалі терміни покарання.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, Україна, юридична відповідальність, інтервенціоністська доктрина, незаконний обіг наркотичних засобів, міри покарання.

 

Список використаної літератури

  1. Бошно С. Н. Доктрина как форма и источник права. Журнал российского права. 2003. № 12. С. 70–79.
  2. Гаврюсов Ю. Правовая природа решений органов конституционной юстиции. Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2009. № 2 (18).
  3. Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: монография. Волгоград: Изд-во ВГУ, 2009. 324 с.
  4. Мадаев Е. О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Иркутск, 2012. 254 с.
  5. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Київ: Логос, 1998. 324 с.
  6. Артеменко Н. А., Петрище Т. П. Наркомания в 1920-е годы: медицинские правовые и социокультурные аспекты проблемы. Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2015. Т. 14. № 6. С. 93–
  7. Окушко А. В. Характеристика способів розкрадання наркотиків у медичних закладах. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2. С. 97–
  8. Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах: монографія. Івано-Франківськ: Лабор. акад. досліджень прав. регул. та юрид. техніки, 2014. 228 с.