PDF

УДК 657.421.3:061.1

Н. І. Аралова,

DOI 10.37749/2308-9636-2020-11(215)-2

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Центру досліджень інтелектуальної власності

та трансферу технологій НАН України

ORCID: 0000 0002 7246 2736

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У статті розглядається нормативне регулювання та проблематика бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах. Зазначається запровадження сучасного врегулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах лише у 2015 р., що спричинило відмінності в обліку нематеріальних активів (НА) в наукових установах.  Практика бухгалтерського обліку НА у бюджетних установах свідчить про необхідність вдосконалення нормативного регулювання. Метою статті є розгляд  на прикладі наукових установ НАН України нормативного регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів та питань його вдосконалення. Підкреслюється, що бухгалтерський облік НА в наукових установах має істотне значення для комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в той час, як основні складнощі запровадження бухгалтерського обліку нематеріальних активів для наукових установ були пов’язані з відсутністю для бюджетної сфери сучасних нормативних актів з бухгалтерського обліку. Наводяться основні етапи впровадження бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах. Актуальним є внесення змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку НА та НПБО 122 стосовно визначення поняття «використання» нематеріальних активів, а також витрат, які мають враховуватися при визначенні вартості НА, створеного в установі. Проблемним є питання обліку звітів щодо науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Також потребує уточнень термінологія стосовно НА, що застосовується в нормативних актах.

Ключові слова: нематеріальні активи, оцінка прав інтелектуальної власності, наукові установи, бухгалтерський облік.

 

Список використаної літератури

  1. Борко Ю. Л., Бутнік-Сіверський О. Б., Орлюк О. П. Об’єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах): НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс, 2014. 164 с.
  2. Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 280 с.
  3. Груздова Т. В. Поняття та оцінка нематеріальних активів (об’єктів інтелектуальної власності). Український соціум. 2011. № 3(38). С. 99‒112.
  4. Фаріон В. Я., Задорожна О. В. Економічна сутність та оцінка нематеріальних активів в Україні. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. пр. 2012. Вип. 18.