PDF

УДК 347

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-4

В. В. Цюра,

професор кафедри цивільного права Інституту права

КНУ імені Тараса Шевченка,

доктор юридичних наук

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОРИСТУВАННЯ» ТА «ТРИМАННЯ» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

У статті аналізуються питання юридичного співвідношення понять «тримання» та «користування» відповідно до національного законодавства України. Досліджуються історичні передумови становлення і правова регламентація відповідних понять у законодавствах зарубіжних країн, зокрема таких як: Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія тощо. Окремо аналізується європейська судова практика у справах щодо власності, в яких характеризуються досліджувані поняття. Встановлено, що розглядаючи заяви про порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 р., суд зіштовхувався не лише зі справами, в яких заявників фактично позбавляли майна шляхом експропріації та/або націоналізації, а й зі справами, в яких таке позбавлення було визнано ним de facto.

Ключові слова: цивільне право, користування, тримання, Конвенція про захист прав і основоположних свобод.

 

Список використаної літератури

 1. Bürgerliches Gesetzbuch: Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738; zuletzt geändert durch Art. 16 G v. 29.6.2015 I URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/НЦУ/gesamt.pdf.
 2. Civil Code (Napoleon Ed.): as of 21 March 1804. URL: http://www.napoleon-series.org/research/government/c_code.html.
 3. Codice Civile Italiano: approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, (n. 262). URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262.
 4. Civil Code of the Netherlands (Burgerlijk Wetboek): revised in 1992. URL: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm.
 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098#Text.
 7. (Kothencz v. Hungary, заява № 29258/16, рішення від 13 жовтня 2020 р.), (Agro-Pacht Kft. v. Hungary, заява № 31185/14, рішення від 13 жовтня 2020 р.),(Szajki Mezogazdasagi Zrt v. Hungary, заява № 11100/15, рішення від 13 жовтня 2020 р.).
 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
 9. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71860914.
 10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72939080.
 11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73596407.