УДК 347.626.2

DOI 10.37749/2308-9639-2024-3(255)-3

М. О. Стефанчук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Research ID: Q-1540-2016

ORCID ID: 0000-0002-2983-2770

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз шлюбного договору за законодавством України та європейських країн. Досліджено походження інституту шлюбного договору та визначено, що він походить ще з римського права. У статті аналізуються статистичні дані, які вказують, що інститут шлюбного договору набуває все більшої популярності в Україні. Визначено, що останніми роками в Україні стає популярним укладення шлюбного договору. У статті аналізуються положення нормативно-правових актів у сфері сімейних відносин окремих зарубіжних держав, а саме Польщі, Латвії, Литви, Греції та Франції. Акцентовано увагу на змісті шлюбного договору в зарубіжних державах, а саме на положеннях шлюбного договору, які не є властивими вітчизняному законодавству.

У результаті аналізу європейського законодавства встановлено, що для укладення шлюбного договору загалом висуваються подібні вимоги такі, як письмова форма; обов’язкове нотаріальне посвідчення; взаємна згода та добровільність його укладення; необхідність особистої присутності сторін при укладені договору; а також реєстрація шлюбного договору у відповідних реєстрах, що притаманно деяким зарубіжним країнам. Зроблено висновок, що необхідно створити Реєстр шлюбних договорів та внести відповідні зміни у Сімейний кодекс України.

Ключові слова: шлюб, договір, наречені, подружжя, шлюбний договір, сімейні відносини, майнові відносини, міжнародне право.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Matrimonium: Types of Roman Marriage. ThoughtCo. URL: https://www.thoughtco.com/matrimonium-roman-marriage-119728.
  2. Кількість шлюбних контрактів в Україні зросла на 46% за рiк. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/analytics/marriages-and-contracts-2021.
  3. Кодекс про шлюб та сім’ю України від 20.06.1969 № 2006-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2006-07#Text.
  4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. No2947–III. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3bHJv5O.
  5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wolters Kluwer. URL: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-16785962/art-47ф.
  6. Latvijas Republikas Likums Civillikums. Latvijas Vēstnesis. URL: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums.
  7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Іnfolex. URL: https://www.infolex.lt/ta/100228#.
  8. Αστικός Κώδικας. Lawspot. URL: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas.
  9. Code civil. codes-et-lois.fr. URL: https://www.codes-et-lois.fr/code-civil/.