PDF

УДК [35.076: 342.5]: 351.746:(477)=161.2

DOI 10.37749/2308-9636-2020-10(214)-1

С. Г. Гордієнко,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри національної безпеки

навчально-наукового інституту права

ім. князя Володимира Великого МАУП

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

У роботі розглядаються та систематизуються повноваження Верховної Ради України, Президента України, Ради національної безпеки України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади та органів правосуддя в умовах сучасності та здійснюється спроба їх удосконалення шляхом систематизації норм законодавства у політичній, воєнній, економічній сферах та сфері правосуддя.

Визначається, що безпеку держави у сучасних умовах розвитку українського суспільства забезпечує не лише Служба безпеки України, як то зазначено в законодавстві, а й інші органи влади та управління, від яких вона напряму залежить: Верховна Рада, Президент, РНБО та суди України, Міністерство Оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Міністерство енергетики та захисту довкілля України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України; Державна податкова служба України; Державна служба України з етнополітики та свободи совісті; Державна митна служба України; Державна служба геології та надр Укрaїни; Державна служба Укрaїни з надзвичайних ситуацій; Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни; Державна служба експортного контролю Укрaїни; Державна фіскальна служба Укрaїни та практично всі інші державні інституції.

Однак їх діяльності у даному напрямі властиві свої специфічні ознаки, які потрібно виокремити та закріпити в нормах права.

Ключові слова: повноваження, Верховна Рада України, Президент України, Рада національної безпеки України, Кабінет Міністрів України, місцеві органи влади та органи правосуддя, Конституція України, Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Список використаної літератури

  1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141).
  2. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст. 237).