Зміст

Юридична Україна № 12/2020

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пристінська К. О. Правові засади діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Zhuravel M. V. The transition from traditional to virtual courts: reality or myth for the justice system in Ukraine?

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Ільків О. В. Сервітут як категорія обтяження для власника речі

 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Базов В. П. Принципи міжнародного гуманітарного права

 

ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» з нагоди Дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка

Ковальський В. С. Станіслав Яценко – приклад служіння праву та українському народові

Напрям І. Особливості співвідношення норм Конституції України та положень вітчизняного кримінального права

Шапченко С. Д. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення

Дудоров О. О. До питання про кримінально-правовий вимір конституційного принципу верховенства права

Боровенко В. М. Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності

Чуваков О. А. До питання про кримінально-правову та конституційно-правову охорону основ національної безпеки України

Максимович Р. Л. Значення Конституції у формуванні засад кримінального права

Швед А. Ю. Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина

Задоя К. П. Потенціал інституту конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону Конституції  України

 

Напрям ІІ. Практичний вимір впливу Конституції України на кримінальне право

Яценко І. С. Незалежність судової гілки влади як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща

Крайник Г.  С., Дунаєва Т.  Є. Щодо декриміналізації ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації»

Краглевич В. В. Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти

Письменський Є. О. Про застосування принципу non bis in idem (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду

Птащенко Д. С. Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону

 

Напрям ІІІ. Проблеми врахування конституційних засад кримінального права України при його вдосконаленні

Мисливий В. А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя

Новікова М. В. Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності

Карачевська Г. Р. Людська гідність та застосування інституту довічного позбавлення волі в Україні

 

Напрям IV.  Інші актуальні питання правознавства

Кучма О. Л. Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Макаренков О. Л., Замула Р. О. Концепт «доброчесність» як норма-принцип конституційного права України та умова її інтеграції до Європейського Союзу

Ахмедов В. А. Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя

Навроцька В. В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов’язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких

Макаренков О. Л., Половинець Я. Є. Принцип верховенства права в інтерпретації Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства

 

БІБЛІОГРАФІЯ

Публікації журналу «Юридична Україна» у 2020 році