PDF

УДК 342.95:351.761.3(477) 

DOI 10.37749/2308-9636-2020-12(216)-1

К. О. Пристінська,

викладач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Міжнародного університету бізнесу і права

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

У статті досліджено напрями діяльності Держлікслужби України в частині розгляду їх управлінської, юрисдикційної та контрольно-наглядової складової. Проведено розрахунки кількісних показників Положення про цю службу та показано значну нерівномірність розподілення матеріалу і недоліки юридичної техніки. Проаналізовано завдання Держлікслужби, систематизовані за наступними напрямами: практика застосування законодавства; державний контроль; видання приписів та ліцензій; видача дозволів. Доведено, що на Держлікслужбу покладено виконання комплексу заходів із протидії незаконного обігу наркотичних засобів. Розглянуто її структуру, територіальні підрозділи та державні підприємства. Показано, що за 2019 р. Держлікслужбою було встановлено 2 453 порушення законодавства, результатом чого стало припинення дій ліцензій та заборона проведення господарської діяльності. Звертається увага, що Держлікслужба проводить широке міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів із європейськими комісіями та Міжнародними комітетами, до яких на постійній основі направляється інформація, пов’язана з обігом наркотичних засобів.

Ключові слова: адміністративна діяльність, органи виконавчої влади, наркотичні речовини, лікарські засоби, державна політика, незаконний обіг.

 

Список використаної літератури

  1. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи вдосконалення. Харків: Консум, 1996. C. 112.
  2. Петков С. В., Спицька Л. В. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 2. Спецвипуск. 2017. С. 79—83.
  3. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації. Право України. 2010. № 3. С. 72−79.
  4. Соболь Є. Ю. Удосконалення окремих напрямів діяльності органів публічної влади, визначених в межах закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 42. С. 117—122.
  5. Копиленко О. Л., Кіндюк Б. В. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права. Юридична Україна. 2016. № 7–8. С. 4–12.
  6. Предместніков О. Г., Павкович С. М. Роль та місце державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 02(208). 2019. С. 34—41.
  7. Звіт про підсумки діяльності у 2019 р. URL: www.dls.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Звіт-за-2019-фінал-6.pdf (дата звернення 05.11.2020 р.).