УДК 342.7

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-1

А. О. Шуть, старший викладач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ORCID: 0000-0002-1967-1985

ПРОСУВАННЯ ПРАВ І СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЛГБТК ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ АДВОКАЦІЇ

У статті представлено дослідження питань просування прав і соціальної інтеграції ЛГБТК людей в Україні. Вперше здійснена спроба з’ясувати становище української ЛГБТК спільноти у різних сферах життєдіяльності, зокрема, під час служби у Збройних силах України. Також подано правовий аналіз і рекомендації щодо подальшої роботи з адвокації прав ЛГБТК людей.

Дослідження демонструє загальну низьку поінформованість громадян щодо чинних правових механізмів захисту від дискримінації за ознаками СОҐІ та низький рівень довіри до державних інституцій.

Стаття завершується рекомендаціями для українського уряду, місцевих органів влади, міжнародних організацій і бізнесу.

Ключові слова: права людини, соціальна інтеграція, ЛГБТК спільнота, адвокація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Шуть А. О. Порушення Україною прав одностатевих пар у контексті рішення Європейського суду з прав людини. Problems of implementing legal norms under modern challenges: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2024. С. 353–382.
  2. L.G.B.T.Q. activists in Ukraine share the fight against Russia’s invasion. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/03/17/world/russia-ukraine-queer-activists.html (дата звернення: 07.04.2024).
  3. Rainbow Europe. URL: https://rainbow-europe.org/ (дата звернення: 07.04.2024).
  4. Проєкт Закону про інститут реєстрованих партнерств. Кабінет міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-institut-reestrovanikh-partnerstv (дата звернення: 07.04.2024).
  5. Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Кабінет міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-kodeksu-ukraini-pro-administrativni-pravoporushennya-ta-kriminalnogo-kodeksu-ukraini-shchodo-borotbi-z-proyavami-diskriminatsii (дата звернення: 07.04.2024).
  6. Війна та цивільні партнерства. Становище ЛГБТК в Україні у 2023 році. Правозахисний ЛГБТ Центр «НАШ СВІТ». URL: https://gay.org.ua/blog/2024/01/29/viina-ta-tsyvilni-partnerstva-stanovyshche-lhbtk-v-ukraini-u-2023-rotsi/ (дата звернення: 07.04.2024).
  7. Дискримінація різних соціальних груп у ЗСУ. Незалежна антикорупційна комісія. URL: https://nako.org.ua/research/diskriminaciya-riznix-socialnix-grup-u-zsu-poglyadi-viiskovix-ta-civilnix-gromadyan (дата звернення: 07.04.2024).
  8. РАЙДУЖНА КНИГА. Правозахисний ЛГБТ Центр «НАШ СВІТ». URL: https://gay.org.ua/blog/2018/03/30/raiduzhna-knyga/ (дата звернення: 07.04.2024).
  9. Протидія дискримінації, проявам насильства і боулінгу. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. URL: https://www.kdu.edu.ua/new/stop_bulling.php (дата звернення: 07.04.2024).
  10. Боротьба з мовою ворожнечі в Україні. Офіс Ради Європи в Україні. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/combating-hate-speech-in-ukraine (дата звернення: 07.04.2024).