ЗМІСТ

ПРАВА ЛЮДИНИ

Шуть А. О. Просування прав і соціальної інтеграції ЛГБТК людей в Україні шляхом адвокації

СПОЖИВЧЕ ПРАВО

Нелін О. І. Договір про надання туристичних послуг – новий за змістом і формою правовий інститут у цивільному законодавстві України

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Митрофанов І.  І. Чужа нерухома річ у житловій сфері як предмет шахрайства

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Никитченко Н. В. Захист прав власника при реєстрації речових прав на нерухоме майно

СУДОВА ПРАКТИКА

Шапченко С. Д. Правові позиції Верховного Суду як індикатори окремих тенденцій вітчизняної судової практики при вирішенні питань кримінально-правового характеру

Хавронюк М. І. Судова статистика щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2022 рік (результати аналізу)