PDF

ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА УКРАЇНА» 

У 2019 РОЦІ

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА № журналу Сторінка
Савчин М. В. Право на самовизначення та сецесія 12 4
Пилипчук К. В. Компаративний аналіз природоохоронних норм у кримінальному законодавстві Радянської України 5 4
Патлачук О. В. Юридична техніка природоохоронних норм українського козацтва 7 4
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Барабаш Б. А. Основные направления конституционно-правовых исследований в ведущих странах мира 12 17
Крусян А. Р. Конституційно_правовий статус з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення 12 27
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Нелін О. І. Ідеологія захисту прав людини в Україні в мирний час і під час збройних конфліктів (війни) 5 46
Кубко А. Є. Завдання держави і приватні інтереси (деякі проблеми балансу і противаг) 6 56
Нелін О. І. Правові аспекти забезпечення прав людини в сучасному геополітичному просторі та в Україні 7 48
Нелін О. І. Нотаріальна діяльність в Україні в умовах зближення правових систем і глобалізації права: виклики часу 8 43
Панов М. І., Харітонов С. О. Суспільна небезпечність діяння — фундаментальна ознака поняття «кримінальне правопорушення» 10 13
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Майданик Н. Р. Юридична техніка вирішення цивільного спору судом: поняття, моделі, стилі 3 4
Таран А. Ю. Деякі аспекти виконання рішень про стягнення аліментів 6 52
Крупчан О. Д., Гайдулін О. О. Європеїзація приватного права як герменевтична проблема цивілістики: постановка питання інституалізації інтерпретаційного права 11 21
Спасибо В. В. Ґенеза нормативно-правового регулювання аеропортового обслуговування в Україні 12
Шутенко О. В. Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах 12
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Іншеков М. В., Любутіна Я. В. Тактика дій працівників Національної поліції у малих групах

при виконанні службових завдань в умовах міста

12 38
Риндюк І. І. Розвиток законодавства іноземних держав та України щодо відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння 5 10
Риндюк І. І. Медико_правовий аналіз впливу алкоголю щодо керування транспортними засобами у стані сп’яніння в Україні та іноземних державах 6 4
Шульженко Ф. П., Маркарян М. В. Становлення ідеї демократичної, правової державності в політичному процесі англійського суспільства XVII століття 6 9
Баранова Ц. С. Територіальна громада в умовах децентралізації: реалії та перспективи 8 4
Донець В. А. Застосування практики Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби, звільнення з публічної служби 8 4
Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І. Оновлення змісту адміністративного права та псевдо-замінники в його предметі регулювання 10 4
Штогун С. Г. Реформування адміністративного судочинства в Україні 11 6
Батанов О. В. Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу 11 10
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Демський Е. Ф., Дураєва Н. В., Демський О. С. Відповідальність за порушення в сфері господарювання на теренах України 4 19
Щербина В. С., Бондар Т. В. Особливості правового режиму державного майна, закріпленого за закладами освіти, культурними та медичними закладами державної форми власності 7 12
Курепіна О. Ю. Врахування зарубіжного досвіду при вдосконаленні законодавства України щодо закупівлі вугілля для соціально значущих об’єктів 8 11
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Соснін О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного

клімату в державі. (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях)

4 4
Баранов О. А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту 7 21
Соснін О. В., Гордієнко С. Г. Розуміння інформації в структурі юридичної науки 8 17
Сергєєв К.О. Вплив на законодавчу діяльність фактору часу в умовах розвитку інформаційних технологій 8 29
Соснін О. В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України 9 49
Zhuravel M. V. Artificial intelligence in our workplace: the prospects for human employment in the era of robots 10 52
Соснін О. В. До протидії стійкості інформаційно-комунікаційним загрозам 11 49
СІМЕЙНЕ ПРАВО
Оніщук О. М. Класифікація батьківських прав 9 23
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Янчук О. Б. Становлення та розвиток пробації в Україні: сучасний стан і перспективи 9 15
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Лизогуб Я. Г. Науковий нарис законодавчих прогалин у злочинах терористичної спрямованості 12 42
Семенюк О. Г. Механізм зародження терористичного руху 12 47
Лизогуб Я. Г. Кримінальний закон vs. перевищення влади або службових повноважень:

дискусія триває

3 12
ПановМ. І., Гальцова В. В. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї 3 19
Геселев О. В. Проблемні питання розсекречування та використання у кримінальному провадженні ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових)

дій

3 29
Кошель Н. М. Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України 4 27
Нікітін Д. Ю. Обумовленість кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів 4 37
Триньова Я. О. Проблеми реформування системи органів правопорядку України у сфері протидії організованій злочинності та шляхи їх вирішення 4 44
Туляков В. О. Теорія кримінальної законотворчості: перспективи новітніх підходів 5 36
Нікітін Ю. В. Методологія наукового дослідження та її значення для кримінології та запобігання злочинності 6 16
Таджібаєва Д. А. Кримінально_виконавче законодавство Узбекистану: стан, проблеми та перспективи 6 21
Кошель Н. М. Спрощене позовне провадження: швидке вирішення справи чи позбавлення права на касаційне оскарження? 7 39
Бігунець І.М. Використання у вітчизняній кримінально_процесуальній практиці міжнародного досвіду реалізації повноважень захисника щодо витребування та отримання речей та документів 10 21
СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА
Клочков В. Г. Нагляд прокурора за додержанням законів оперативними підрозділами кримінально-виконавчої служби 9 42
Дьомін Ю. М. Інститут прокуратури в структурі органів правопорядку України 10 28
Маляренко В. Т. Щодо тенденцій «реформування» українського судочинства 10 38
Шаренко С. Л. Напрями вдосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді 12
СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Смокович М. І. Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом з використанням інформаційно_комунікаційних технологій 6 26
Перепелюк В. Г. Окремі міркування щодо удосконалення організації та порядку діяльності Верховного Суду 6 32
Цуркан М. І. Професійна компетентність у процедурах добору на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання суддів 8 58
Лесько А. О. Ціна позову в контексті реалізації права на касаційне оскарження судового

рішення

8 66
Бортун М. І. Повноваження прокурора під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій 9 36
СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА КОНСТИТУЦІОНАЛІСТИКА
Бочарова Н. В. Конституціоналістика у видавництві Оксфордського університету 9 65
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Пархоменко А. А. Проблема приєднання Європейського Союзу до європейської конвенції

про захист прав людини та основоположних свобод

4 53
Кресін О. В. Міжнародний успіх українського порівняльного правознавства 5 43
Сегеда І. С. Джерела правового регулювання діяльності підприємницьких товариств у державах Магрибу (Алжир,Марокко, Туніс). 10 60
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Левіна Г. М. Правове регулювання спеціального використання рідкіснихі таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, занесенихдо Червоної книги України (окремі аспекти) 4 58
ТРУДОВЕ ПРАВО
Кохан Н. В. Вирішення трудових спорів у спрощеному позовному провадженні 12 55
Кропивна К. О. Розмежування юрисдикцій судів за предметом розгляду трудових спорів 5 16
Кропивна К. О. Про віднесення справ з примусового стягнення коштів за робоче місце, призначене для інвалідів до господарської юрисдикції 9 29
ПРИВАТНЕ ПРАВО
Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Арбітраж AD HOC: поняття та специфічні риси 12 60
ЕКОНОМІКА І ПРАВО
Лекарь С. І. Правове регулювання діяльності природних монополій та політика економічної безпеки держави 10 42
АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Кірін Р. С. Проблеми визначення суб’єктного складу порушення вимог щодо охорони надр 8 49
Патлачук О. В. Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства 11 36
СУДОВА ПРАКТИКА
Дудоров О. Проблеми кваліфікації зловживання впливом у судовій практиці 5 24
ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ
Ковалко Н. М. Сутність фінансових правовідносин: історія та сучасність 3 39
Осадько А. С. Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів 11 31
Семчик В. О. Окремі аспекти організаційно-правової проблематики обліку та аудиту об’єктів інтелектуальної власності на Укрзалізниці 12
ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Митрицька Г. Г. Додаткова соціальна відпустка одиноким матерям: практика застосування та вдосконалення законодавства   12
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ
Міжнародний успіх українського порівняльного правознавства 8 73
Ковальський В. С. Павло Матишевський — яскрава зірка в поколінні переможців 11 60
Дудоров О. О. Питання кваліфікації шахрайства у працях П. С. Матишевського і сучасній судовій практиці 11 63
Волинець Р. А.Окремі питання відмежування злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК України, від злочинів, передбачених статтями 190 та 192 КК України 11 68
Крайник Г. С., Дунаєва Т. Є. Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення 11 70
Фесенко Є. В. Проблеми структури об’єкта як елемента складу злочину 11 73
Шапченко С. Д. Потенційна індивідуальна кримінальна відповідальність в правовій системі України: основні характеристики 11 76
Шумило М. Є. Процесуальний детермінізм vs детермінізму матеріального: до якого правого берегу пристати? 12
Радишевська О. Р. Концепція належного врядування: практика ЄСПЛ та Верховного Суду  12
Ткачук О. С. Велика палата Верховного Суду. Її роль у забезпеченні сталості та єдності судової практики 12
Уркевич В. Ю. Новели процесуального законодавства щодо визначення юрисдикційності спорів великою палатою верховного суду 12
Рєзнікова В. В., Щербина В. С. Шляхи удосконалення механізмів забезпечення єдності судової практики в сучасних реаліях 12
КОНКУРС НА ПУБЛІКАЦІЮ КРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
Динник І. П. Механізми реформування судової системи в Україні: реалії та очікування 12 69
Гладкий В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні 12 72
Гальченко В. С. Корупція і безпечне довкілля 12 76
Євтушенко О. Корупція і права людини 12 79
Подоляка Т. О. Створення спеціалізованих судових органів як спосіб боротьби з корупцією

(на прикладі Вищого антикорупційного суду)

12 82
Антонюк І. В. Корупція і державна служба 3 45
Головань В. Корупція і судова реформа 3 48
Череп’яна Н. О. Корупція і права людини 3 51
Борових Д. О. Корупція та фінансовий контроль електронного декларування 4 66
Савела В. Корупція і права людини 4 69
Дерій В. В. Корупція і права людини 5 52
РЕЦЕНЗІЯ
Погрібний С. О. Публічні інтереси у цивільному судочинстві та конституційному провадженні: міжгалузевий погляд на захист 12 86
Копиленко М. Навчатися демократії (Рецензія на монографію Ярослава Пилинського «Деліберативна освіта в умовах децентралізації») 3 54
Презентація книги Н. Ю. Карпової «Кваліфікація злочинів проти правосуддя. Курс лекцій» 12
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АНТИ-BEPS ТА ЗАХИСТУ

ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Бережна Н. Процедура взаємного узгодження: національний та міжнародний досвід 3 56
Бірюков О. Аналіз основних прогалин функціонування CRS 3 59
Косенкова А. Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки 3 63
Макаренко О. Європейський суд з прав людини як механізм захисту прав платників

податків у розрізі аналізу прийнятихним рішень

4 72
Поліщук Р. Правові колізії щодо сплати ПДВ в ліквідаційній процедурі страховиків 4 74
Форсюк В. Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства 4 78
НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ
Наукова рецензія на книгу Коломієць Ю. Ю. «Кримінально-правова ідеологія: філософсько-правове дослідження» 5 58
Курінний Л. Рецензія на книгу В. Валлє «Влада і свобода. Реквієм за Нікколо Мак’явеллі» 7 54
Вереша Р. В. Біоетизація кримінального права 7 57
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Перше організаційне засідання Науково-експертної ради Національного агентства з питань запобігання корупції 5 55
НОВИНИ
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 4 82
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Вільям Еліот Батлер 9 75