DOI

Зміст

Юридична Україна № 03/2020

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Аброськін В. В. Правове регулювання режиму надзвичайного стану в законодавстві Російської імперії

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Соснін О. В. Управління сучасною державою: роль цифрових технологій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Базов В. П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика

Бігунець І. М. Одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: правові можливості адвоката захисника

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування»,
присвяченої пам’яті професора Павла Петровича Заворотька
Циганюк Ю. В. Питання становлення суду присяжних у кримінальному
процесі України
Степанова Т. В. Проблеми реалізації ефективної комунікації між учасниками
справи про банкрутство за новим КзПБ
Бичкова С. С., Кирдан Б. В. Деякі аспекти доказування у цивільних справах
щодо захисту прав автора
Менюк Д. О., Тимченко Г. П. Судова помилка як підстава для перегляду
судових рішень у цивільних справах
Рябченко Ю. Ю. Компетентність як іманентна риса процесуального
представництва

Попов О. І. Процесуальний порядок розгляду зразкових справ Верховним
Судом в адміністративному судочинстві
Боровська І. А. До питання визначення юридичної природи врегулювання
спору за участю судді

РЕЦЕНЗІЯ
Гусарев С. Д. Особливості юридичної техніки природоохоронного
законодавства України