PDF

УДК 342. 95-341

DOI 10.37749/2308-9636-2020-9(213)-5

В. П. Базов,

науковий консультант

Верховного Суду,

кандидат юридичних наук

 

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З КОНТРАГЕНТОМ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ ФІКТИВНОСТІ

У статті висвітлено основні міжнародно-правові засади формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності. Досліджено стан законодавчого забезпечення відповідальності за вчинення господарських операцій з ознаками фіктивності в окремих державах ЄС та інших державах, зокрема й в Україні. Проаналізовано судову практику Верховного Суду щодо захисту прав платників податків та інтересів держави у зазначеній сфері податкових правовідносин. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавчого забезпечення та судової практики у сфері формування податкового кредиту за операціями з контрагентом, що має ознаки фіктивності.

Ключові слова: міжнародне право, податки, судовий контроль, податковий кредит, фіктивність,  контрагент, офшорні юрисдикції, відповідальність.

Список використаної літератури

  1. Конституція України // Офіційний вісник України. 2010. № 72/1. Ст. 2598.
  2. Конвенції ООН проти корупції (UNCAC) (2003). URL: https://www. google. com/…convention …UNCAC=UTF-8.
  3. Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин (1988). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/995_096&Text.
  4. Конвенції Ради Європи (1990) про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму. URL: https://zakon. rada. gov. ua/ laws/994_948&Text.
  5. Конвенції щодо захисту фінансових інтересів ЄС (1995). URL: https://www. kmu.gov. ua/ storage/app/rodi-vid…konventsii.
  6. Модельна податкова конвенція ОЕСР (1977). URL: https://msfz. ligazakon. ua/ ua/magazine_article/FZZ00128.
  7. MLI Конвенція (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/376_001-16&Text.
  8. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/835_001&Text.
  9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545.