PDF

УДК 341.4

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-6

М. В. Величко,

кандидат біологічних наук,

старший науковий співробітник,

професор Національної академії служби безпеки України

 

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БІОБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ВИКЛИКАМ БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ФРАНЦІЇ

У статті досліджена роль Національної консультативної ради з питань біологічної безпеки Франції (надалі – консультативна рада) та правове забезпечення її діяльності з метою можливості використання позитивного досвіду цієї держави у зазначеній сфері діяльності людини для України. Необхідністю зазначеного дослідження став факт оновлення і затвердження згідно Указу Президента України № 560/2020 від 10.12.2020 р. персонального складу Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України. Окрім оновлення і затвердження указаного персонального складу Комісії з біобезпеки та біологічного захисту нормативно-правове забезпечення її діяльності не розроблене і не прийняте.

Зроблено висновки про те, що Франція створила ефективну консультативну раду, забезпечила нормативно-правову основу їх діяльності, де визначила перелік державних організацій, які беруть участь в Раді, статус і термін повноважень, права і обов’язки членів організації та відповідальні за його функціонування міністерства.

Відзначено, що досвід Франції із зазначеного питання може бути корисним і для нашої країни щодо поліпшення ефективності діяльності створеної Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

Ключові слова: консультативна рада, комісія, біологічні загрози, біологічні ризики, біологічна безпека, біологічний захист, правове забезпечення.

 

Список використаної літератури

  1. Указ Президента України від 06.04.2009 № 220/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 р. «Про біологічну безпеку України». URL: http://www.rnbo.gov.ua/documents/232.html.
  2. Розпорядження КМУ від 27 листопада 2019 р. № 1416-р «Про схваленняСтратегії забезпечення біологічної безпекита біологічного захисту за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 р. та затвердження Плану заходів щодо її реалізації». URL: https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-7302036088769417:h6gebird1fi&q=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-zabezpechennya-biologichnoyi-bezpeki-1416-271119.
  3. Указ Президента України від 10.12.2020 № 560/2020 «Про склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/560/2020.
  4. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів, Женева, 17 червня 1925 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_198.
  5. Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_054.
  6. Mission permanente de la France auprès de la Conférence du désarmement à Genève. URL: https://cd-geneve.delegfrance.org/Enjeux-et-position-de-la-France-1616.
  7. Décret n* 2015—1095 du 31 août 2015 relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité NOR: PRMD1519765D. URL: http://www.sgdsn.gouv.fr/missions/lutter-contre-la-proliferation/le-conseil-national-consultatif-pour-la-biosecurite-cncb/.
  8. Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l’article R. 5139-18 du code de la santé publique. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027047902.