С. В. Бобровник, доктор юридичних наук, професор, завідувач  кафедри теорії та історії права і держави Київського національного університету  імені Тараса Шевченка   

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Два роки тому – в перший тиждень повномасштабного російського вторгнення – Україна подала заявку на членство в Євросоюзі, яка була схвалена у червні 2022 р. Попри те, що уже більше року тривають переговори про вступ, зроблено низку кроків щодо імплементації права Євросоюзу в національне законодавство. Попереду ще тривалий шлях, що вимагає подекуди радикальних змін у цілій низці сфер суспільного життя. Однією з перших спроб осмислення процесу євроінтеграції у контексті трансформації політико-правової системи та триваючої російсько-української війни стала колективна монографія науковців Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Стратегічні пріоритети політико-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції»*.

Монографія представляє комплексний підхід до аналізу впливу євроінтеграції на різні сфери суспільних відносин і складається із шести частин (21 розділу), в яких послідовно розкриваються теоретико-ідеологічні засади стратегії політико-правових перетворень, особливості політико-правових реформ та стратегічне бачення змін у мовній, етнічній, антикорупційній, енергетичній, інформаційній, безпековій, освітньо-науковій політиках тощо…