PDF

УДК 342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-4

В. В. Посмітна,

аспірант Національного університету

«Одеська юридична академія»

 

СУЧАСНІ ПРИЧИНИ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У статті досліджені міграційні процеси, що відбуваються останнім часом в Україні. Розглянуті позитивні та негативні сторони міграції як явища. Проаналізовані різноманітні підходи дослідників щодо визначення та класифікації причин міграції. Досліджені сучасні причини трудової, політичної, етнічної, екологічної та освітньої (студентської) міграції; шляхи боротьби з негативними їх проявами, зокрема, тих, що ускладнюють інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у місцеву громаду; державні ініціативи, спрямовані на повернення трудових мігрантів до України та їх економічну і соціальну підтримку, соціалізацію та реабілітацію внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: міграція, причини міграції, вимушені мігранти, добровільні мігранти, внутрішньо переміщені особи.

 

Список використаної літератури

 1. Міграційний пакт ООН прийняли понад 160 країн. URL: https://dt.ua/WORLD/migraciyniy-pakt-oon-priynyali-ponad-160-krayin-296613_.html.
 2. Український трудовий мігрант: вигода сьогодні і колапс вже завтра. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822268-ukrainskij-trudovij-migrant-vigoda-sogodni-i-kolaps-vze-zavtra.html.
 3. Обліковано 1 437 406 внутрішньо переміщених осіб. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18195.html.
 4. Бортник Н. Спонукальні причини міграції в сучасних умовах / Надія Бортник, Ірина Жаровська, Мар’яна Цьвок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 884. С. 30–37.
 5. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014 – 2016 рр. / Т. Л. Нагорняк // Політичне життя. 2016. № 3. С. 32—45.
 6. Дмитро Бондаренко. Де в Україні шукають роботу внутрішні мігранти? URL: https://hromadske.ua/posts/de-v-ukraini-shukaiut-robotu-vnutrishni-mihranty.
 7. Земельна реформа має зупинити відтік активного населення із сільської місцевості. URL: https://www.unian.ua/economics/agro/1953351-zemelna-reforma-mae-zupiniti-vidtik-aktivnogo-naselennya-iz-silskoji-mistsevosti-ekspert. html.
 8. Крим сьогодні. За п’ять років окупанти переселили до Криму 140 тисяч росіян. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/ 16.10.2019.
 9. Макаренко Е. М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник ЗДІА. Київ: 2006. № 27 С. 33.
 10. Сергій Пивоваров. 33 роки тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. URL: http://thebabel.com.ua/texts/29390-33-roki-tomu-stalasya-avariya-na-chornobilskiy-aes.
 11. Пилинсъкий Я. Μ. Міграція у сучасному світі: до з’ясування причин та наслідків // Політичні реалії – Наукові записки. Т. 69. С. 17—21. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle /123456789/.
 12. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 20.05.2015р. URL: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246581344.
 13. Закон України Про зовнішню трудову міграцію // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49—50, ст. 463.
 14. «Залишайтеся»: Зеленський зробив кредитну пропозицію трудовим мігрантам. URL: https://www.bbc.com/ ukrainian/news-50649205.
 15. Програма «Доступні кредити 5—7—9%»: Милованов розповів, якого ефекту очікувати. URL: https://uatv.ua/programa-dostupni-kredyty-5-7-9-mylovanov-rozpoviv-yakogo-efektu-ochikuvaty/.
 16. Олександр Радчук. Повернення трудових мігрантів: що не так робить держава. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/10/18/.
 17. Милованов заявив про суттєве підвищення середньої зарплати у сільській місцевості. URL: https://p-p.com.ua/news/mylovanov-zayavyv-pro-sutteve-pidvyshchennya-serenoi-zarplaty-u-silskii-mistsevosti/.
 18. Розпорядження КМУ № 909-р від 15 листопада 2017 р. «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року». // Урядовий кур’єр. 20 грудня 2017. № 240.
 19. Ірина Лоюк. Регіональні програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2018—2019 роках. Звіт за результатами моніторингу. Київ 2018—2019, С. 43.
 20. Закірова С. Переселенці у нових громадах: повернутися додому не можна залишитися. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option.