PDF

УДК 340.15(47+57):343.57″1999/2005″

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-5

М. М. Коцур,

адвокат, об’єднання адвокатів

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ (1999—2005 рр.)

У статті розглянуто зміст нормативно-правових актів, прийнятих в Україні, спрямованих на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів. Показано, що на їх основні положення вплинули міжнародні документи, ратифіковані Україною та необхідність забезпечення протидії їх розповсюдження шляхом встановлення правил реалізації, зберігання, торгівлі та виписки рецептів. Розглянуто основні положення Розділу ХІІІ КК України 2001 р., проведена оцінка структури, мір відповідальності, суворість норм та наявність додаткових покарань.

Ключові слова: наркотичні засоби, Кримінальний Кодекс, Національна програма, нормативно-правові акти, міри відповідальності.

 

Список використаної літератури

  1. Політова А. С. Сучасний стан протидії наркозлочинності в Україні // Правовий часопис Донбасу. 2018 (64). № 3. С. 136—145.
  2. Корольчук В. В. Запобігання транснаціональній злочинній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 168—179.
  3. Ступник Я. В., Коштура А. В. Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Права. Випуск 31. С. 70—74.
  4. Шинкаренко І. Р. Проблеми наукового забезпечення державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення».  С. 190—198.
  5. Гладкова Є. О. Особливості феномену наркозлочинності в Україні в сучасних умовах // Вісник кримінологічної асоціації України. 2019. № 1(20). С. 56—65.
  6. Фоменко А. Є. Чинники, які сприяють наркозлочинності, та деякі напрями превентивної діяльності правоохоронних органів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». С. 159—163.