УДК 342.951

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-6

М. І. Хавронюк, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

СУДОВА СТАТИСТИКА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА 2022 РІК (РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ)

Дані судової статистики є визначальними при з’ясуванні основних тенденцій судової практики. Тому саме з них варто починати аналіз судової практики щодо кримінальних правопорушень (далі – к. п.), передбачених статтями 191, 210, 354, 364, 365-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2 КК. Інші згадані у примітці до ст. 45 КК статті до уваги не беремо через те, що у статистичній звітності вони майже відсутні.

Обліковані к. п. У 2022 році, порівняно з попередніми роками, кількість облікованих корупційних та пов’язаних з корупцією к.п. знизилась у 1,5 рази, а кількість к. п., матеріали кримінального провадження щодо яких направлені до суду з обвинувальним актом, – у 2 рази.

К. п. щодо яких матеріали кримінального провадження направлено до суду. Найбільше серед них – к. п., передбачених ст. 191 КК (1 903) і ст. 369 КК (1 018). Разом ці два види к. п. становлять 84,5% усіх відповідних корупційних та пов’язаних з корупцією к. п.

К. п., передбачені ст. 364 КК. Попри те, що ці к. п. перебувають на другому місці серед облікованих к. п. (їхня кількість становила 2 214), до суду направлено лише 160 матеріалів кримінального провадження за цією статтею, а обвинувальні вироки у 2022 році винесені щодо 3 осіб. До речі, цікаво простежити, що протягом 2011-2021 років кількість зареєстрованих злочинів за цією статтею не зменшувалась, навіть попри зменшення кількості населення і декларування державою нещадної боротьби з корупцією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 2 лютого 2022 року: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102999869.
  2. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15 вересня 2022 року: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106354668.
  3. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 жовтня 2022 року: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106989014.
  4. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 9 лютого 2022 року: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103320314.
  5. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 травня 2022 року: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104580502.