УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9639-2024-4(256)-5

С. Д. Шапченко, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ІНДИКАТОРИ ОКРЕМИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Необхідні уточнення щодо змісту та співвідношення понять. У Законі України від 2 червня 2016 р. № 1402 – VIII «Про судоустрій і статус суддів» вживаються три поняття – «висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду» (ч.ч.5, 6 ст.13), «правові позиції Верховного Суду» (п.101 ч.2 ст.46), «роз’яснення [Пленуму Верховного Суду] рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ». В окремих статтях Кримінального процесуального кодексу України (див., зокрема, ст.4341) також використовується поняття «висновок [Верховного Суду] щодо застосування норми права».

                     СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Шапченко С. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення. Тези доповіді на науково-практичній конференції «Конституційні засади кримінального права України. – Юридична Україна. 2020. № 12. С.45 – 51.
  2. Шапченко С. Науковий висновок члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді щодо співвідношення окремих заходів примусу в межах кримінальної відповідальності особи. Рукопис. К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. 9 с.