PDF

УДК 342

DOI 10.37749/2308-9636-2020-3(207)-2

О. В. Соснін,
доктор політичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України

 

УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ДЕРЖАВОЮ: РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні всю сукупність політико­правових, науково­освітніх й економічних відносин у суспільстві і державі поглинає в собі її інформаційно­комунікаційний простір. Саме в ньому відбувається інтерпретація всіх термінів і понять різних наук, які вивчають матеріальний і віртуальний світи, і вочевидь, що в цьому процесі політична наука не може стояти осторонь. У бурхливих умовах трансформації суспільно­політичних процесів вона диференціює й інтегрує проблеми, які утворюють її структурний зміст — діяльність влади та її відносини із громадянським суспільством; політичні інститути, процеси та системи; технології політичної діяльності та мотивацію політичної поведінки лідерів; політичні аспекти міжнародних відносин; національної безпеки та облаштування в націо­нальній державі структур наднаціональної влади. Все це і багато чого з того, що не названо/згадано, цікавить політичну науку, яка сьогодні, зокрема, концептуалізує різні ідеї організації глобального інформаційно­комунікаційного простору, в якому генерується, інтерпретується і споживається інформація, взаємодіють інформаційні діячі науково­освітньої, економічної сфери тощо, тобто всіх сфер соціально­політичної діяльності.

У статті зроблено спробу розкрити значення ролі цифрових технологій при переході від моделі електронного уряду до цифрового: від форми взаємодії до нової форми комунікацій.

Ключові слова: цифрові технології, інформаційно­комунікаційні технології, сучасна держава, нові форми комунікацій.