PDF

УДК 346.544.2(477)=161.2

DOI 10.37749/2308-9636-2022-11(239)-6

С. Г. Гордієнко,
професор кафедри національної безпеки

навчально-наукового інституту права

ім. князя Володимира Великого МАУП

доктор юридичних наук, доцент

http://orcid.org/0000-0003-0131-504X

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

У статті розглянуті та проаналізовані завдання влади України, ступінь їх виконання у галузі інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності починаючи з 2001 року — наведена спроба визначення її якісного стану шляхом вивчення нормативно-правових актів, як результату діяльності Верховної Ради (матеріали парламентських слухань), Президента України (Укази Президента України) та Кабінету Міністрів України (Постанови та Розпорядження). Доведено, що в галузі інформаційної політики України порушені причинно-наслідкові зв’язки, які стримують систематизацію норм права з питань інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності.

Ключові слова: інформаційна: політика, безпека, сфера, інфраструктура та ресурси; інноваційна: діяльність, система, інфраструктура, політика; інтелектуальна власність: охорона, захист, право на ІВ, об’єкти ІВ.

 

Список використаної літератури

 1. Указ Президента України від 27.04.01 р. № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні».
 2. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 45, ст. 524).

3.  Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1244-V «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 46, ст. 525).4.  Постанова Верховної Ради України 20 лютого 2009 р. № 1033-VI «Про направлення депутатського запиту народного депутата України Полохала В.І. Президенту України».

 1. Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (Відомості Верховної Ради. 2015. № 16. С. 117.
 2. Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України».
 3. Розпорядження КМ України від 4 червня 2015 р. № 575-р затверджено «План заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015—2019 рр.».
 4. Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. № 1099-VIII «Програма діяльності Кабінету Міністрів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 18, ст. 208).
 5. П. 10 та 12 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 р.».
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 р.».
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 р.».
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 632-р. «План заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні».
 9. Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. № 1099-VIII «Програма діяльності Кабінету Міністрів України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 18, ст. 208).
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184 «Про затвердження плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 р.».
 11. Гордієнко С. Г. Чиновництво України та її інтелектуальна власність // Матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С. О.: Київ: НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрНУ, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ». 2016. 227 с., С. 57–71.
 12. Указ Президента України від 27 січня 2016 р. № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію кібербезпеки України».
 13. Указ Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р. «Про Доктрину інформаційної безпеки України».
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 155-р «Про затвердження плану заходів на 2017 р. з реалізації Стратегії кібербезпеки України».
 15. Постанова Верховної Ради України від 12 липня 2017 р. № 2133-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 998 «Про зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань інтелектуальної власності».

Редактор публікації: Л. Р. Хомляк