УДК 343.9

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-4

М. І. Голінка, аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУБ’ЄКТ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Майже десять років триває збройна агресія російської федерації проти України, яка спочатку набула прихованої, гібридної форми, і протягом всього цього часу спостерігалися і спостерігаються прояви колабораціонізму.

З початком повномасштабного вторгнення було запроваджено кримінальну відповідальність за нове посягання – колабораційну діяльність: 3 березня 2022 р. Кримінальний кодекс України (далі – КК) на підставі Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» було доповнено ст. 111-1 [1]. Остання містить 8 частин, завдяки чому фактично виокремлено різні склади кримінальних правопорушень зі специфічними ознаками – публічне заперечення здійснення збройної агресії рф проти України, публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади здійснення пропаганди у закладах освіти тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність: Закон України від 03.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n12 (дата звернення 03.03.2024).
  2. Василенко Ю. В. Колабораційна діяльність: кримінально-правова характеристика складу кримінального правопорушення. Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права. 2022. Вип. 1. С. 3—8.
  3. Антонюк Н., Анісімов Г. Розмежування колабораційної діяльності із суміжними складами кримінальних правопорушень. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/2022_07_22_Antonuk_Anisimov.pdf (дата звернення 03.03.2024).
  4. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм: дискусійні моменти статті закону. URL: https://www.helsinki.org.ua/articles/kryminalna-vidpovidalnist-za-kolaboratsionizm-dyskusiyni-momenty-statti-zakonu/ (дата звернення 03.03.2024).
  5. Кузнецов В .В., Сийплокі М. В.. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2022. Вип. 70 (1). С.381—388.
  6. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дударов, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ: Норми права, 2002. 278 с.
  7. Гончарук О. В., Стрельбіцька Л. Я., Голота Н. П. Колабораційна діяльність: проблеми законодавства і практики застосування. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 452—455.
  8. Кравчук О. О., Бондаренко М. С. Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 Кримінального кодексу України. URL: https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo (дата звернення 03.03.2024).
  9. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.12.2023. Справа № 644/6429/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115910156 (дата звернення 03.03.2024).
  10. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2023. Справа № 761/43660/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115395294 (дата звернення 03.03.2024).