УДК  347.73

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-3

О. О. Дудоров,  професор кафедри кримінально-правової політики і кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ КОРУПЦІЇ У РІШЕННЯХ КАСАЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ВЕРХОВНОГО СУДУ

В Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки, затвердженій Законом України від 20 червня 2022 р., один з очікуваних результатів, який має бути досягнутий завдяки реалізації цього програмного документа, визначено таким чином: слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є передбачуваною і сталою, зокрема завдяки узагальненню правозастосування. Таке формулювання прозоро натякає на те, що відповідна правозастосовна практика на сьогодні не є ні сталою, ні передбачуваною, і це, на жаль, значною мірою відповідає дійсності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Огляд судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2022 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_VS_koryp_pravoporush.pdf (дата звернення: 29.02.2024).
 2. Довідник із застосування статті 7 Європейської конвенції з прав людини. Ніякого покарання без закону: принцип встановлення законом кримінальних правопорушень і покарань. Оновлено 30 квітня 2017 р. URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_7_UKR (дата звернення: 29.02.2024).
 3. Вирок Жовківського районного суду Львівської області від 6 грудня 2021 р. у справі № 444/930/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101665885 (дата звернення: 29.02.2024).
 4. Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18 жовтня 2022 р. у справі №444/930/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106869176 (дата звернення: 29.02. 2024).
 5. Вирок Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 26 листопада 2021 р. у справі № 428/3835/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/102100808 (дата звернення: 29.02.2024).
 6. Ухвала Дніпровського апеляційного суду від 18 серпня 2022 р. у справі № 428/3835/19. URL: https://clarity-project.info/court/decision/106239444 (дата звернення: 29.02.2024).
 7. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 червня 2022 у справі № 593/903/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105036917 (дата звернення: 29.02.2024).
 8. Постанова об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 березня 2021 р. у справі №554/5090/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074938 (дата звернення: 29.02.2024).
 9. Дудоров О. О. «Торгівля» удаваним впливом: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XII Всеукр. наук.-теор. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П.Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д.Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 64–73.
 10. Постанова колегії суддів Першої судової палатиКасаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 листопада 2023 р. у справі №461/3472/17. URL: reyestr.court.gov.ua/Review/115168389 (дата звернення: 29.02.2024).
 11. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2023 рік. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_KKS_2023.pdf (дата звернення: 29.02.2024).
 12. Стрельцов Є., Шевчук В. Корупція в освіті. Юридичний вісник України. 3–9 березня 2012 р., №9.
 13. Задоя К. П. Узагальнення проблем застосування законодавства, що встановлює відповідальність за корупційні злочини. Ред. М. І. Хавронюк. Київ: ЦППР, 2019. URL: http://pravo.org.ua/img/books/files/1571912565cplr.%20applying%20of%20anti-corruption%20legislation.pdf (дата звернення: 29.02.2024).
 14. Дудоров О. О., Письменський Є. О. Викладач як суб’єкт корупційних злочинів. Вісник кримінального судочинства. 2023. № 1–2. С. 108–119.
 15. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 8 вересня 2021 р. у справі №185/2418/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99556557 (дата звернення: 29.02.2024).
 16. Дудоров О. О., Письменский Є. О. Проблеми встановлення виду умислу при кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2013 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С.33–37.