PDF

УДК 344.13

DOI 10.37749/2308-9636-2020-6(210)-7

О. М. Сарнавський,

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

професор кафедри правового забезпечення службово-бойової діяльності Київського факультету Національної академії

Національної гвардії України

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

Стаття присвячена дослідженню системи передбачених Загальною та Особливою частинами КК України засобів диференціації кримінальної відповідальності за військові злочини. Проведено аналіз норм інституту звільнення від покарання та його відбування, інституту судимості, якими знижено кримінально-правовий вплив на військовослужбовців, що вчинили військові та загальнокримінальні злочини. Проведено комплексний аналіз норм військового законодавства та норм інституту кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх щодо доцільності пом’якшення відповідальності військовослужбовців неповнолітнього віку. 

Ключові слова: диференціація кримінальної відповідальності, військові злочини, межі кримінально-правового впливу, покарання, судимість, військовослужбовець, військова служба.

 

Список використаної літератури

  1. Гуторова Н. О. Диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи розвитку. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10—11 жовт. 2013 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2013. С. 74‒78.
  2. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України № 2232-ХII від 25.03.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 385.
  3. Сташис В. В., Тацій В. Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України. Щорічник українського права. 2010. № 2. С. 172‒182.
  4. Про застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004 р. Вісник Верховного Суду України. 2004. № 5. С. 4‒8.
  5. Ковтун Н. Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх: монографія. Київ: Ін Юре, 2011. 208 с.
  6. Сарнавский А. Н. Специфика освобождения военнослужащих от уголовной ответственности и от наказания в связи с болезнью в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации. Евразийский юридический журнал. 2013. № 9 (64). С. 95‒97.
  7. Сарнавский А. Н. Наказание в виде ареста и его исполнение относительно военнослужащих по законодательству Украины. Юстиция Беларуси. 2013. № 12. С. 35–38.
  8. Антонюк Н. О. Поняття диференціації кримінальної відповідальності. Право України. 2019. № 9. С. 196‒214.
  9. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини: Закон України № 194-VIII від 12.02.2015 р. Голос України. 2015. № 39.